Museumregister

Museumregister Nederland

Het Museumregister is een register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Deze criteria zijn samengevat in de Museumnorm 2015.
Het beheer van het Museumregister wordt uitgevoerd door de onafhankelijke stichting Museumregister Nederland. Het doel van museumregistratie is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea ten behoeve van het verantwoord beheer van het museale erfgoed in Nederland.
Musea die op of boven de museumnorm functioneren, vervullen hun museale taak naar behoren en worden opgenomen in het Museumregister. Zij ontvangen het Certificaat Geregistreerd Museum.

Hoe werkt het?

Hieronder vindt u de Museumnorm. De basisnorm bestaat uit 17 onderwerpen.
Uitgangspunten van de Museumnorm zijn de ICOM-definitie en de Ethische Code.
In de 17 punten komt de museumpraktijk van bedrijfsvoering, collectiebeheer en publiek aan de orde. Bij elk punt in de norm is de wijze van aantonen aangegeven. Daarnaast is bij de meeste punten een toelichting opgenomen. Deze moet u vooral zien als een hulpmiddel en niet als een gebod. De toelichtende informatie en voorbeelden zijn bedoeld om u op weg te helpen. Het is heel goed mogelijk dat voor uw museum een of meer van de punten beter op een andere manier uitgewerkt worden dan is beschreven in de toelichting en voorbeelden bij de norm. Ook moet u de toelichting dus niet te letterlijk nemen. De norm past in het kwaliteitsstreven van overheden en de Museumvereniging. De ervaring met visitatie van rijksmusea en een aantal van hun gemeentelijke en provinciale collega’s heeft geleerd dat de norm ook moet voorkomen dat dubbel werk wordt gedaan. Vragen in de norm zullen dus niet terugkeren in de monitoring (ook wel zelfevaluatie geheten) die de minister van OCW dit jaar verlangt van de rijksmusea en enkele lagere overheden van hun musea.

Museumnorm2015

Meer informatie en aanmelding Museumregister Nederland

U vindt op deze website inhoudelijke informatie die u kan helpen om te (blijven) voldoen aan de Museumnorm. Het Museumregister Nederland is een onafhankelijke stichting die losstaat van het LCM. Voor meer informatie en om opgenomen te worden in Museumregister Nederland verwijzen wij u naar de officiële website www.museumregisternederland.nl.