Financiën en fondsen werven

De druk op musea om meer eigen inkomsten te genereren wordt groter. Veel vrijwilligersmusea zijn uiterst vindingrijk, en zijn dat misschien altijd al wel geweest, in het aanboren van nieuwe inkomstenbronnen. Weinig musea kunnen zichzelf volledig bedruipen, maar een vergroting van eigen inkomsten en versterking van het profiel zijn zeker haalbaar en in deze tijd voor musea hoe dan ook gewenst en noodzakelijk.

DOWNLOAD
Crowdfunding voor musea en erfgoed

Crowdfunding is een financieringsvorm waarbij de financiering voor een project of onderneming opgehaald wordt bij een grote groep donateurs of investeerders. Projecteigenaren en ondernemers presenteren hun financieringsvraag online en vragen potentiële funders om hun project of onderneming te financieren. In ruil daarvoor ontvangen funders een financiële tegenprestatie of een beloning in natura. Het rapport Crowdfunding voor musea en erfgoed is opgesteld in opdracht van RCE en geeft inzicht in de status van crowdfunding voor musea in 2015 en de status van crowdfunding voor erfgoed in 2014 en 2015. Sinds 2011 brengt Douw&Koren de status en ontwikkelingen van crowdfunding in Nederland in kaart.

Museumpeil 32

De crisis als uitdaging is de titel van dit nummer. De bijdragen in deze Museumpeil willen u ideeën aanreiken en reële situaties schetsen die uw creativiteit en vindingrijkheid kunnen aanscherpen. Met onder andere hoe te besparen op de exploitatiekosten, van welke fiscale schenkingsregels u gebruik kunt maken, de voordelen van samenwerking, inkoopkortingen, exhibition-sharing, vrijwilligerswerk, stages en nog veel meer.

Museumpeil 32, LCM, 2009

Museumpeil 37

Dit nummer van Museumpeil praat u bij over business models, hoe u kunt werken aan uw formule, financiering van een museum, museumwinkels en webshops. Daarnaast zijn er veel voorbeelden van musea die met veel vindingrijkheid extra inkomstenbronnen hebben gevonden: van boot- en bustocht tot asverstrooiing, atelierverhuur en evenementen.

Museumpeil 37, LCM, 2012

Zelffinanciering voor sociale ondernemers

Zoals gezegd wordt het voor musea steeds belangrijker om de mogelijkheden van zelffinanciering in kaart brengen en bij voldoende potentieel ook daadwerkelijk te benutten. Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. In deze publicatie staat een heldere en goed hanteerbare methodiek die u hierbij kan helpen.

Zelffinanciering voor sociale ondernemers, Scholten & Franssen Consultancy BV, 2006

Geld Speelt Een Rol

Geld Speelt Een Rol is een praktisch boekje over het vinden van de juiste financiering in de culturele sector, het is bedoeld voor managers en medewerkers van kleine en middelgrote culturele instellingen en zelfstandige cultureel ondernemers. De publicatie Geld Speelt Een Rol is hier online inzien.

Financieel management en de jaarrekening

In deze download vindt u de PowerPoint behorende bij de cursus financieel management en de jaarrekening door Deloitte en Kunst & Zaken gegeven.

Financieel management en de jaarrekening, Kunst & Zaken, 2009

Voorbeeld akte statuten vriendenvereniging

Wanneer u overweegt om een vriendenvereniging op te richten voor extra inkomsten en ondersteuning, vindt u hier een voorbeeld van de statuten voor het oprichten van een dergelijke vereniging die u kunt aanpassen voor eigen gebruik.

Akte statuten vereniging vrienden, Gelders Erfgoed, 2009

Werft uw bestuur al mee?

Dit boekje komt voort uit het onderzoek dat Leenaers Verloop op eigen initiatief in de eerste helft van 2011 deed. De publicatie biedt inspiratie en praktische handvatten voor culturele instellingen die hun bestuur willen betrekken bij de fondsenwerving.

Werft uw bestuur al mee?, Leenaers Verloop, 2011

In samenspraak. Suggesties voor het gesprek tussen musea en gemeenten

Deze publicatie is een vervanging van de uitgave ‘Handreiking museumbeleid voor gemeenten’ en bijbehorend instrumentarium uit 2004 en biedt een gespreksleidraad aan gemeente en instelling. De leidraad is vooral bedoeld om elkaars belangen en mogelijkheden beter zichtbaar te krijgen. Hiermee kunnen overheden en instellingen hopelijk de juiste weg en een nieuw evenwicht vinden. De vragen zijn gemakkelijk toepasbaar, praktijkgericht en goed in te kaderen in het dagelijkse werk van culturele organisaties en gemeenten. De gespreksleidraad gaat uit van een breed scala aan relevante en voor velen herkenbare onderwerpen. Betrokkenen kunnen deze zo uitvoerig of zo beperkt inzetten als zij beiden willen. De hoop is dat deze uitgave u helpt om meer begrip te krijgen voor elkaars positie in tijden waarin kerntaken worden heroverwogen en koersen worden verlegd, zodat prachtige ambities ruim baan kunnen krijgen. De gedrukte versie van de publicatie is, tegen administratie- en verzendkosten, te bestellen via de webwinkel.

In samenspraak, MV VNG LCM, 2015

Fondsenboek

De door de overheid beoogde transparantie in de filantropische sector, verplicht Nederlandse vermogensfondsen vanaf januari 2014 meer gegevens, waaronder beleidsplannen en financiële informatie, openbaar te maken. De nieuwe edities van
FondsenBoek en FondsenDisk spelen in op deze ontwikkeling en bevatten daardoor aanzienlijk meer gegevens dan voorheen. Gegevens die voor u het verschil kunnen maken om uw fondsenwerving tot een succes te maken.

Fondsen werven

Deze documenten horen bij de LCM cursus fondsen werven, u vindt hierin onder andere: motieven om kunst en cultuur te sponsoren; de code cultuursponsoring; voorbeeld van laagdrempelige sponsoring; sponsoring versus gift; checklist aanvraag; organisatiescan en een literatuurlijst.

Document bij cursus sponsoring, LCM, 2009

Voorbeeld laagdrempelige sponsoring, Agnes Vugts, 2012

Checklist sponsorcontract, Agnes Vugts, 2012

Vergunning crowdfunding

Er is op dit moment geen specifieke wetgeving op het gebied van crowdfunding. Toch is het verstandig om de juridische gevolgen van crowdfunding goed in kaart te brengen. Het verwerven van fondsen valt namelijk onder de Wet financieel toezicht (Wft) en de Autoriteit Financiële markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben bevoegdheden om dit te reguleren. Zowel de investeerder als de ondernemer als het platform kunnen onder de Wft vallen. Hier vindt u een handig stappenplan om te kijken wat voor u van toepassing kan zijn.

Vergunning crowdfunding, AFM, 2012

Wijzer werven

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ondersteunt culturele instellingen, met een ANBI-status, bij het werven van eigen inkomsten door trainingen en coachingstrajecten. De instelling krijgt inzicht in het ondernemerspotentieel van haar organisatie en kijkt samen met de trainer/coach hoe de optimale combinatie van potentiële financiers (fondsenwerving) en inkomsten uit eigen activiteiten (publiek) te realiseren is en betaalt zelf slechts 10% van de kosten: maximaal € 870,- per traject. Het programma is toegankelijk voor directie, management én medewerkers. Het samenwerkingsverband van Berenschot, Charistar en Van Dooren Advies is na een aanbestedingstraject voor vier jaar aangewezen om het programma uit te voeren.
Op www.daargeefjeom.nl staat meer informatie over het programma Wijzer Werven. Aanmelden kan via deze website. Op de website komt actuele informatie over de ervaringen, best practices en analyses, met als doel om zoveel mogelijk informatie te ontsluiten voor de gehele culturele sector.

CURSUS
Financien en fondsen werven

Het LCM heeft een gezamenlijk aanbod aan basiscursussen ontwikkeld, waarbij verschillende aspecten van het werken met collecties worden behandeld. Vaak is het in uw provincie mogelijk om op aanvraag de door u gewenste cursus te volgen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Cursus fondsenwerving

Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) biedt diverse cursussen aan op het gebied van financiën, zoals nalatenschappen, Crowdfunding voor buitenplaatsen en Bijeenkomst UtrechtAltijd Netwerk: Wie betaalt, bepaalt? Kijk voor het gehele aanbod in de cursusagenda op de website van LEU.

IEMAND SPREKEN?
Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen u graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie waar u zich bevindt vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met uw dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Leenaers Verloop
T 030 – 2762094
E info@leenaersverloop.nl
I www.leenaersverloop.nl

Buist Adviesbureau


Girbe Buist
M 06 51085948
E buistg@ziggo.nl

Cultuur-Ondernemen 
(ondernemerschap, financiering, governance)
T 020 – 535 25 00
E
 info@cultuur-ondernemen.nl
I www.cultuur-ondernemen.nl/culturele-organisaties

ClientMatch
Lucas Smits van Waesberghe
T 070 32 43 091
M 0032 495 69 78 21
E info@clientmatch.org
I www.clientmatch.org

Minette Albers (beleid, fondsenwerving en kwaliteitszorg: Museumregister)
M 06 1131 4277
E m-albers@telfort.nl

Douw & Koren Crowdfunding Agency
T 020 30 33 079
E info@douwenkoren.nl
www.douwenkoren.nl

Collega’s

LinkedIn
Hier vindt u collega’s met wie u van gedachten kunt wisselen op het gebied van Cultuur en ondernemen. LinkedIn groep Cultuur-Ondernemen.

Hier vindt u collega’s die op verantwoorde wijze events en ontvangsten organiseren, om nieuwe doelgroepen te bereiken én extra financieringsruimte voor uw museum te scheppen, zonder een ‘partycentrum’ te worden. LinkedIn groep Platform Museum Locaties.