Museale wet- en regelgeving en ethische code

Voor uw museum gelden, net als voor alle organisaties in Nederland, wetten en regels. Naast het Nederlands recht waaraan iedereen zich dient te houden, zijn er nog afwijkende regelgevingen voor musea waar u rekening mee dient te houden, zoals de ethische code voor musea. Hier vindt u de inventarisaties van wetten en regelgeving specifiek voor musea in Nederland.

DOWNLOAD
Ethische code

De Ethische Code voor Musea is een instrument voor professionele zelfregulering op een aantal gebieden waar het museum zijn specifieke deskundigheid en verantwoordelijkheid heeft en waarmee de nationale wetgeving zich niet of niet voldoende bezighoudt.

Ethische Code, ICOM, 2006

Erfgoedwet

Per 1 juli 2016 is de nieuwe Erfgoedwet van kracht gegaan. Voor het eerst is er één integrale wet die betrekking heeft op onze museale objecten, musea, monumenten en archeologie op het land en onder water. Samen met de nieuwe Omgevingswet (in werking per 2017) maakt de Erfgoedwet een integrale bescherming van ons cultureel erfgoed mogelijk. De wet vervangt zes wetten en regelingen op het gebied van cultureel erfgoed: Monumentenwet 1988, Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten, Wet tot behoud van cultuurbezit, Wet tot teruggave cultuurgoederen uit bezet gebied, Uitvoeringswet UNESCO -verdrag 1970 en de Regeling materieel beheer museale voorwerpen. U vindt de Erfgoedwet op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Wet- en regelgeving voor musea

Deze lijst bevat een inventarisatie van toepasselijke wet- en regelgeving voor musea. Voor de meest actuele regelgeving verwijzen wij u naar www.museumvereniging.nl.

Wet en regelgeving voor musea, NMV, 2008

Spectrum-N 1.0 procedure 15

SPECTRUM kennen de meesten als dé handleiding voor hoe u een collectie beheert, documenteert en actualiseert. Maar er staan ook handige verwijzingen in naar relevante wet- en regelgeving, hiervoor verwijzen wij u naar procedure 15 van het document. Via de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed kunt u na registratie de handleiding downloaden.

Reproductierecht

In dit document vindt u voorwaarden voor gebruik van door het museum verstrekte reproducties en een voorbeeldovereenkomst. U kunt dit document zelf naar wens aanpassen en in uw museum gebruiken.

Reproductierecht, Gelders Erfgoed, 2005

Leidraad publiceren op internet

In deze leidraad wordt een beknopt overzicht gegeven van de factoren en regels waar u rekening mee moet houden als u tekst, beeld of ander auteursrechtelijk beschermd werk gaat publiceren op de website van uw museum.

Leidraad publiceren op internet, NMV, 2010

Checklist juridische aspecten van het intermuseale bruikleenverkeer

Zowel bij nationale als bij internationale tentoonstellingen worden rechten en plichten betreffende de bruikleen van kunstvoorwerpen opgenomen in een zogenaamde bruikleenovereenkomst. Elk museum en iedere registrar werkt ermee, in deze checklist vindt u puntsgewijs alle juridische aspecten waarmee u rekening dient te houden.

Checklist juridische aspecten van het intermuseale bruikleenverkeer, Arends, 2007

Actuele informatie

De museumvereniging inventariseert museale wet- en regelgeving, de website wordt regelmatig geactualiseerd. Voor de meest actuele regelgeving verwijzen wij u naar www.museumvereniging.nl.

CURSUS
Museale wet- en regelgeving

Het LCM heeft een gezamenlijk aanbod aan basiscursussen ontwikkeld, waarbij verschillende aspecten van het werken met collecties worden behandeld. Vaak is het in uw provincie mogelijk om op aanvraag de door u gewenste cursus te volgen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

IEMAND SPREKEN?
Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen u graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie waar u zich bevindt vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met uw dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Erfgoed Brabant

Annette Gaalman 
(ma t/m do)
T 073 615 62 66
M 06 12 15 86 87
E AnnetteGaalman@erfgoedbrabant.nl
I www.erfgoedbrabant.nl

Kunst & Recht
René Klomp
M 06 15 89 39 45
E info@kunstenrecht.nl
www.kunstenrecht.nl

Collega’s

LinkedIn
Hier vindt u collega’s met wie u van gedachten kunt wisselen op het gebied van kunst en recht.
LinkedIn groep Kunst & Recht.