Nieuwbouw en verbouwing

In museumland wordt er regelmatig gebouwd, maar nog vaker verbouwd. Voor museale objecten zijn de omgevingsinvloeden van groot belang en ook de veiligheid van de collectie. Het gebouw is de buitenste schil van de collectie en het is belangrijk dat die voldoet aan alle eisen. Maar weet u waar u op moet letten als u een programma van eisen opstelt en wat u vergunningsvrij mag verbouwen?

DOWNLOAD
Programma van eisen

Deze checklist laat u zien waar u rekening mee dient te houden bij verbouwing of nieuwbouw van museale ruimten. Het betreft een geüpdate versie van de checklist uit de publicatie ‘Richtlijnen bij het bouwen of verbouwen van ruimten met een museale bestemming’ van het Centraal laboratorium. De checklist kan dienen als een afvinklijst bij het opstellen van uw eigen programma van eisen.

Programma van eisen checklist, CL LCM, 2013

Het binnenklimaat in het Programma van Eisen

Bij het opstellen van een Programma van Eisen voor verbouw of nieuwbouw van gebouwen met een museale functie, rijst altijd de vraag: welke specificaties moeten worden aangehouden voor het binnenklimaat? Deze publicatie is geschreven om u te helpen bij het vertalen van de richtlijnen gepubliceerd in ‘Klimaatwerk’ naar specificaties in het Programma van Eisen.

Het binnenklimaat in het programma van eisen, RCE, 2011

Erfgoedbeheer en duurzaamheid

De energierekening volgt na personeelskosten als grootste kostenpost op het budget van erfgoedinstellingen, is dit nog wel te verantwoorden? In dit artikel leest u meer over klimaatkeuzes in museumgebouw afgezet tegen de factor duurzaamheid.

Erfgoedbeheer en duurzaamheid, FARO, 2009

Erfgoeddepots Uit het oog, in het hart

In deze publicatie worden aanbevelingen gegeven voor het bouwen, verbouwen en inrichten van depots. Er komen verschillende onderwerpen aan bod in deze publicatie zoals: verbouw of nieuwbouw, locatie, bouwprogramma, inrichting en exploitatie, die u behulpzaam kunnen zijn.

Erfgoeddepots, de vijf Vlaamse provincies en VGC, 2010

Informatieblad vergunningsvrije werkzaamheden

Bent u eigenaar van een rijksmonument of van een museaal pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Wilt u het pand opknappen, verbouwen, uitbreiden of slopen? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. Maar niet voor álle werkzaamheden. Hier leest u er meer over.

Informatieblad vergunningvrije werkzaamheden, RCE, 2011

Toegankelijk bouwen

IEMAND SPREKEN?
Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen u graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie waar u zich bevindt vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met uw dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Martens Klimaatadvies
Marco Martens
M 06 50 23 75 11
E info@martensklimaatadvies.nl
I www.martensklimaatadvies.nl

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
Namens de minister van OCW wijst de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onroerende zaken aan als beschermd monument. De Rijksdienst draagt met kennis en geld ook bij aan de zorg voor deze monumenten. Op basis van kennis adviseert de dienst bijvoorbeeld over het inpassen van het erfgoed in bestemmingsplannen of over de beste aanpak van een grootschaliger restauratie. Met subsidie stimuleert de overheid eigenaren en beheerders hun gebouwde rijksmonument goed en planmatig te onderhouden.

Collega’s

LinkedIn
Hier vindt u collega’s met wie u van gedachten kunt wisselen op het gebied van museum design.
LinkedIn groep MuseumDesign.