Functieprofielen

Of een museum werkt met betaalde medewerkers of met vrijwilligers, het komt zowel de organisatie als de mensen ten goede als iedereen weet wat van hem of haar verwacht wordt. Het is daarom relevant om goede functieprofielen te schrijven en deze zo nu en dan te herzien en aan te passen. Dat laatste is nodig om in te kunnen spelen op veranderingen en ontwikkelingen. De museale kerntaken zijn nog steeds gericht op verwerven, behouden, onderzoeken en presenteren van de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving. Maar er zijn de laatste jaren meer taken bijgekomen op het gebied van goed bestuur, communicatie, ICT en publieksbereik. Hieronder vindt u voorbeelden van functieprofielen voor uiteenlopende taken. Deze voorbeelden zijn samengesteld uit diverse bronnen met behulp van de landelijke museumconsulenten. U kunt zich hierdoor laten inspireren om voor uw eigen museum taken en verantwoordelijkheden af te bakenen.

DOWNLOADS EN LITERATUURTIPS
Voorbeeld functieprofiel beheerder

Functieprofiel-beheerder

Voorbeeld functieprofiel conservator

Functieprofiel-conservator

Voorbeeld functieprofiel dataconservator

Functieprofiel-dataconservator

Voorbeeld functieprofiel directeur

Functieprofiel-directeur

Voorbeeld functieprofiel fotograaf

Functieprofiel-fotograaf

Voorbeeld functieprofiel medewerker bruikleenverkeer

Functieprofiel-Medewerker bruikleenverkeer

Voorbeeld functieprofiel medewerker collectiebeheer

Functieprofiel-medewerker collectiebeheer

Voorbeeld functieprofiel medewerker collectieregistratie

Functieprofiel-Medewerker collectieregistratie

Voorbeeld functieprofiel medewerker educatie

Functieprofiel-medewerker-educatie

Voorbeeld functieprofiel assistent museummanager

Functieprofiel-assistent-museummanager

Voorbeeld functieprofiel projectleider

Functieprofiel-projectleider

Voorbeeld functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel-projectmedewerker

IEMAND SPREKEN?
Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen u graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie waar u zich bevindt vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met uw dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Erfgoedwerkt
(Tijdelijke) arbeidsovereenkomsten
HRM-plan
Functioneren en beoordelen
Mobiliteit en loopbaanbeleid
Personeelsplanning
Vrijwilligersbeleid
Wet DBA
T 013 – 513 28 15
E info@erfgoedwerkt.nl
I www.erfgoedwerkt.nl

Driessen HRM
Driessen HRM biedt advies en ondersteuning op HRM-gebied aan de publieke sector. Zij zorgen samen met u voor de juiste mens op de juiste plek, met het juiste salaris en een helder contract. En indien gewenst maken zij dit eenvoudiger door middel van e-HRM. 

Verder praten

Kent u collega’s met wie u van gedachten kunt wisselen op het gebied van HRM? Laat het ons weten!