Organisatievormen

Het kiezen voor de juiste organisatievorm en rechtsvorm heeft niet alleen gevolgen voor het besturen, maar ook voor de bedrijfsvoering van de organisatie en de contacten met de fiscus. Het ontwikkelen van museale activiteiten kan in de vorm van een stichting of een vereniging. Bij het oprichten van een stichting of vereniging komen veel vragen naar boven zoals, mag u wel winst maken als museum? Hier leest u er meer over.

DOWNLOAD
Instructiefilm organisatievormen

Beschrijving bij instructiefilm Museum A

Beschrijving Museum A

Beschrijving bij instructiefilm Museum B

Beschrijving Museum B

Beschrijving bij instructiefilm Museum C

Beschrijving Museum C

Beschrijving bij instructiefilm Museum D

Beschrijving Museum D

Checklist organisatiestructuren van een museum

Deze checklist hoort bij bovenstaande instructiefilm en museummodellen en helpt u om een overzicht te krijgen van de te maken keuzes.

Checklist organisatiestructuren van een museum

Erfgoedwerkt

Door hoge werkdruk en de waan van de dag is het personeelsbeleid binnen de culturele erfgoedsector vaak niet optimaal. Ook krijgt de sector de laatste jaren te maken met tendensen zoals het toenemende aantal ZZP’ers en flexibilisering, waardoor een optimaal personeelsbeleid telkens verandert. Veel culturele erfgoedorganisaties vragen zich af hoe zij hiermee om moeten gaan. LCM en Vriens Archeo Flex bundelen hun krachten en hebben de HRM-check ontwikkeld; een volledige scan van uw organisatie op het gebied van personeelsbeleid. Door het doen van de check ontdekt u hoe u het personeelsbeleid van uw organisatie kan versterken op bijvoorbeeld het gebied van loopbaanontwikkeling en mobiliteit van medewerkers en functionerings- en beoordelingscycli.
Daarnaast bieden we een algemeen trainingsaanbod én trainingen op maat waarmee u uw kennis en vaardigheden op het gebied van HRM kunt vergroten. Via het Sectorplan Cultuur kunt u aan zowel de HRM-check als de trainingen deelnemen tegen aantrekkelijke tarieven. Kijk voor meer informatie en trainingen op de website van Erfgoedwerkt.

Het kiezen van een rechtsvorm

De keuze voor een rechtsvorm heeft niet alleen gevolgen voor het besturen, maar ook voor de bedrijfsvoering en de contacten met de fiscus. Hier leest u meer over de verschillende rechtsvormen en hun voor- en nadelen.

Het kiezen van een rechtsvorm, LCM, 2001

Voorbeeld akte statuten stichting

Dit document Voorbeeld akte statuten stichting kan als voorbeeld dienen bij het opstellen van uw eigen stichtingsstatuten.

Akte statuten stichting, Gelders Erfgoed, 2005

Toolkit Governance Code Cultuur

In de Toolkit Governance Code Cultuur zijn hulpmiddelen opgenomen die behulpzaam zijn bij de keuze van een organisatievorm. Een tool is een checklist, een voorbeelddocument of een schema.
De tools zijn onderverdeeld in verschillende thema’s. Ze zijn ook terug te vinden bij de Principes van de code waarbij ze gebruikt kunnen worden.

CURSUS
Organisatie

Het LCM heeft een gezamenlijk aanbod aan basiscursussen ontwikkeld, waarbij verschillende aspecten van het werken met collecties worden behandeld. Vaak is het in uw provincie mogelijk om op aanvraag de door u gewenste cursus te volgen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Cultuur-Ondernemen biedt goede trainingen aan op het gebied van bestuur en organisatie, kijk hier voor het meest actuele aanbod.

IEMAND SPREKEN?
Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen u graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie waar u zich bevindt vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met uw dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Erfgoedwerkt
(Tijdelijke) arbeidsovereenkomsten
HRM-plan
Functioneren en beoordelen
Mobiliteit en loopbaanbeleid
Personeelsplanning
Vrijwilligersbeleid
Wet DBA
T 013 – 513 28 15
E info@erfgoedwerkt.nl
I www.erfgoedwerkt.nl

Cultuur-Ondernemen (ondernemerschap, financiering, governance)
T 020 – 535 25 00

info@cultuur-ondernemen.nl
I www.cultuur-ondernemen.nl/culturele-organisaties

Collega’s

Kent u collega’s met wie u van gedachten kunt wisselen op het gebied van organisatievormen? Laat het ons weten!