Communicatieplan

De mogelijkheden voor het opzetten van een communicatiecampagne lijken oneindig te zijn geworden. De manier van het opzetten van een campagne is niet wezenlijk veranderd: u formuleert uw communicatiedoelstellingen, maakt een duidelijke keuze in doelgroepen, bepaalt uw strategie, stelt uw budget vast, stelt uw boodschap op en kiest uw middelen. Maar de succesvolle nieuwe media vragen om een andere manier van communiceren: interactie met uw publiek, in plaats van alleen het zenden van uw boodschap.

DOWNLOAD
Moet je horen! Communicatie in musea.

In deze fraaie en handzame publicatie wordt ingegaan op de communicatie in musea, de onderwerpen die aan bod komen zijn: interne communicatie, bedrijfs- en programmacommunicatie, communicatiedoelgroepen, communicatiemiddelen, sociale media, literatuur en websites en een quickscan voor communicatiemiddelen.

Moet je horen! Communicatie in het museum, Gelders Erfgoed, 2013

Checklist Communicatieplan

In deze handige checklist van Landschap Erfgoed Utrecht ziet u welke onderdelen er niet in uw communicatieplan mogen ontbreken.

Checklist communicatieplan, Landschap Erfgoed Utrecht, 2013

Format Communicatieplan

Dit format helpt u op weg bij het maken van een communicatieplan voor uw eigen museum.

Format communicatieplan, Landschap Erfgoed Utrecht, 2013

Contactmomentenhulp voor projectleiders en adviseurs

Bij het opzetten van een project komt zoveel kijken, dat men soms zou vergeten dit ook nog te communiceren met de nodige betrokkenen. Dit hulpmiddel zorgt ervoor dat u geen belanghebbenden vergeet te informeren op de bepalende momenten.

Contactmomentenhulp, KCO, 2012

Werkboek bij de Basiscursus public relations voor kleine en middelgrote musea

Het werkboek ‘basiscursus pr’ is geschreven als lesstof bij de gelijknamige basiscursus van Gelders Erfgoed en Erfgoedhuis Zuid-Holland. Het werkboek kan ook zonder het volgen van de basiscursus worden gebruikt als een zelfstandige studie en kennismaking met pr van musea. Wel dient hierbij rekening te worden gehouden dat tijdens de cursus veel tijd wordt besteed aan het analyseren en zonodig veranderen of verbeteren van de eigen communicatiemiddelen.

Werkboek PR en communicatie, Gelders Erfgoed, 2011

Syllabus Museum en Publiek

In deze syllabus behorend bij de LCM-Basiscursus Museum en Publiek leest u meer over de publiekstaken van het museum: communicatie, tentoonstellingscommunicatie, museumeducatie, gastvrijheid, marketing en PR. U zult hierdoor beter begrijpen hoe deze taken samenhangen en hoe u deze kunt optimaliseren.

Syllabus Museum en Publiek, LCM, 2000

CURSUS
Communicatie

Het LCM heeft een gezamenlijk aanbod aan basiscursussen ontwikkeld, waarbij verschillende aspecten van het werken met collecties worden behandeld. Vaak is het in uw provincie mogelijk om op aanvraag de door u gewenste cursus te volgen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

In de basiscursus PR en Communicatie leert u aan de hand van praktijkvoorbeelden meer over PR en communicatie en hoe deze in te zetten om het wederzijds begrip tussen uw organisatie en uw publiek te vergroten. Ook leert u de criteria voor een goed persbericht, communicatieplan en een folder.

CURSUS PUBLIC RELATIONS EN COMMUNICATIE IN MUSEA

IEMAND SPREKEN?

Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen u graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie waar u zich bevindt vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met uw dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Inspiratie in communicatie
Katja Staring
M 06 29 57 43 73
E info@katcom.nl
I www.katcom.nl

Aandacht inspireren en ont-wikkelen
Marcel Rijntjes
M 06 12 96 24 86
www.aandacht.tv

Collega’s

Museumvereniging
Hier vindt u collega’s met wie u van gedachten kunt wisselen op het gebied van PR en Marketing.
De sectie PR en Marketing van de Museumvereniging bevordert de professionalisering van museummedewerkers op het gebied van public relations, marketing, communicatie, sponsoring, pers en publiek. De sectie tracht dit doel te bereiken door:
– Activiteiten te organiseren met actuele onderwerpen op bovenstaande werkterreinen
– Kennis en ervaring uit te wisselen op nationaal en internationaal niveau
– Een ontmoetingsplek te bieden voor haar participanten