Educatie

Museumeducatie is het formeel en informeel leren van bezoekers in en door het museum. Dit wordt vaak gedaan met behulp van verschillende overdrachtsvormen zoals: rondleidingen, begeleidende teksten, digitale presentaties en activiteiten met als doel het binnenhalen van nieuwe groepen, zoals onderstaande Campaign for drawing. Denkt u bij het schrijven van uw museumteksten aan uw doelgroep en aan wat u wilt dat ze meenemen aan kennis bij het verlaten van uw museum? Biedt u verschillende rondleidingen voor verschillende gezelschappen? Hier leest u er meer over.

Het onderwerp kindereducatie vindt u op de pagina Kinderen in het museum.

DOWNLOAD
Educatie Toolkit

Museumeducatoren passen diverse didactische methodes en werkvormen toe. Rondleidingen en speurtochten kennen de meesten wel, maar er is zoveel meer! Het is handig om als educator uw gereedschapskist te vullen met een breed scala aan methodieken en good practices, zodat u eruit kunt putten wanneer u ze nodig heeft.
In deze publicatie staan 18 werkvormen beschreven. Elke werkvorm is geïllustreerd met een sprekende cartoon van Studio Flip en voorzien van ‘do’s & dont’s’ en praktische voorbeelden.
De toolkit is bedoeld voor mensen met enige ervaring in de educatie. De toolkit gaat dieper in op een specifiek aspect van het werk, namelijk de keuze en toepassing van didactische methodes en werkvormen. De didactische werkvorm is maar één ingrediënt in het maakproces van educatieve programma’s. De keuze van de werkvorm hangt af van de context waarin het programma wordt ontwikkeld en moet bijdragen aan het realiseren van de vooraf gestelde doelen.

Educatie toolkit, LCM e.a., 2017

Rondleiden

De rondleiding is een veel gebruikte methode om mensen kennis te laten maken met uw museum. Het succes van een rondleiding is allereerst afhankelijk van de persoon van de rondleider. Zijn of haar enthousiasme over het onderwerp, de manier waarop de informatie wordt over gedragen, de wijze van contact zoeken met de groep en de interactie, de juiste dosering van humor en ontspanning, bepalen samen het succes van de rondleiding. In deze syllabus, die hoort bij de gelijknamige cursus van Gelders Erfgoed, leest u er meer over.

Rondleiden, Gelders Erfgoed, 2011

Rapport Een klas apart

In de huidige planperiode ligt het zwaartepunt van cultuurbeleid in het basisonderwijs. Het Rijk geeft hieraan invulling met het beleidsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit. Hierdoor zijn er meer onderzoeken ontstaan gericht op museumeducatie. Door de verscheidene onderzoeken en de focus op de samenwerking tussen scholen en musea is het aanbod van musea veranderd. Veel vaker gaat het om vraaggestuurde en lesvervangende lespakketten dan om lespakketten die louter gebaseerd zijn op de tentoonstelling of de collectie. Musea hebben dan ook vaak een zeer gevarieerd aanbod van educatieve programma’s voor het basis, het speciaal en het voortgezet onderwijs.
Desondanks loopt de aansluiting met het onderwijs niet altijd even soepel. Een van de nieuwe problemen in het basisonderwijs is het steeds groter en heterogener worden van de klas. Docenten zijn huiverig om met een klas die wat extra aandacht nodig heeft, naar het museum te gaan. Ze maken zich zorgen of de gidsen/rondleiders in musea voldoende mogelijkheden hebben om met diverse kinderen om te gaan. Deze heterogene groepen zijn dus niet alleen een uitdaging voor het onderwijs, maar ook voor de musea. Want hoe kun je als musea inspelen op de verschillende behoeften van de kinderen uit één groep? Hoe blijft het programma leuk voor de hele groep? In dit rapport leest u zes aanbevelingen, waar u op moet letten om een vruchtbaar bezoek te creëren.

Rapport Een klas apart, LCM, 2016

Syllabus Museum en Publiek

In deze syllabus behorend bij de LCM-Basiscursus Museum en Publiek leest u meer over de publiekstaken van het museum: communicatie, tentoonstellingscommunicatie, museumeducatie, gastvrijheid, marketing en PR. U zult hierdoor beter begrijpen hoe deze taken samenhangen en hoe u deze kunt optimaliseren.

Syllabus Museum en Publiek, LCM, 2000

Schrijf eens een tekst in een museum

In deze publicatie verneemt u hoe het publiek in een museum leest, welke verschillende teksten er in een museum zijn, welke schrijfstijlen er zijn. Daarnaast ziet u voor welk type letter u kunt kiezen, daarbij gelet op de leesbaarheid en welke letters en teksten goed passen in de sfeer van uw museum.

Schrijf eens een tekst in een museum, MVG, 1997

Over passie en professie

De hoofdvraag van dit onderzoek is in hoeverre het educatieve museumwerk sinds het begin van de twintigste eeuw is geprofessionaliseerd. En dat dan voornamelijk bezien vanuit de ogen van de mensen die deze ontwikkeling hebben meegemaakt. Hoe hebben zij hun werk ervaren? Was er sprake van verbeteringen op het gebied van hun functie, hun positie en de taken die zij moesten uitvoeren? En hebben zij het gevoel dat er tegenwoordig wordt voortgebouwd op hun verworvenheden? In deze samenvatting leest u meer of u bestelt de gedrukte versie via de link in het document.

Over Passie en Professie samenvatting, Cultuurnetwerk nl, 2010

The Campaign for Drawing NL

Tekenen onder de aandacht brengen als middel om te leren, te ontdekken, te communiceren, te creeëren, mensen samen te brengen en plezier te maken. Dat is het doel van de Campaign for Drawing. Bekijk onze facebookpagina en like ons op Campaign for Drawing of bezoek de website van Campaing for drawing.

Mindmap educatieve projecten

Voor uw educatie projecten kunt u gebruikmaken van deze fraai uitziende mindmap. Het geeft u een overzicht van alle onderwerpen en de aandachtspunten waar u op dient te letten.

Mindmap educatieve projecten

Mindmap educatieve projecten, VSC, 2006

CURSUS
Rondleiden

Het LCM heeft een gezamenlijk aanbod aan basiscursussen ontwikkeld, waarbij verschillende aspecten van het werken met collecties worden behandeld. Vaak is het in uw provincie mogelijk om op aanvraag de door u gewenste cursus te volgen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) biedt diverse cursussen aan op het gebied van publiek. Kijk voor het gehele aanbod in de cursusagenda op de website van LEU.

IEMAND SPREKEN?
Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen u graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie waar u zich bevindt vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met uw dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Gelders Erfgoed
Liesbeth Tonckens
T 026 35 21 691
M 06 19 30 67 92
E l.tonckens@gelderserfgoed.nl
I www.gelderserfgoed.nl

Landschap Erfgoed Utrecht
Arja van Veldhuizen
T 030 22 19 768
E a.vanveldhuizen@landschaperfgoedutrecht.nl
I www.landschaperfgoedutrecht.nl

Toink communicatie
Barbe Messing
M 06 – 15 38 38 10
E info@toinkcommunicatie.nl
I www.toinkcommunicatie.nl

Collega’s

Museumvereniging
De sectie Publiek & Presentatie
 van de Museumvereniging heeft als doel het bevorderen van de professionalisering van museummedewerkers die werkzaam zijn op het terrein van museumpresentaties, -educatie en publieksbegeleiding. De instellingen waar deze participanten werkzaam zijn, zijn lid van de NMV.

LinkedIn
Hier vindt u collega’s met wie u van gedachten kunt wisselen op het gebied van educatie Museumeducatie NL.