Search
Search

Beheersovereenkomsten

Afspraken vastleggen, misverstanden voorkomen

Bij bruikleen, schenking en beheer van andermans collectie is het belangrijk om wederzijdse afspraken vast te leggen. Een beheersovereenkomst zorgt hiervoor. Het is een overeenkomst van bepaalde duur die de wederzijdse verplichtingen regelt, zodat achteraf geen misverstanden kunnen ontstaan over aangegane afspraken. Hier vind je voorbeeldovereenkomsten en documenten met de aanbevolen inhoud voor diverse beheersovereenkomsten, die je behulpzaam kunnen zijn bij het opstellen van je eigen overeenkomsten. Dit zijn standaardovereenkomsten, wij raden je aan om een jurist in de arm te nemen om maatwerk te leveren.

Downloads en literatuurtips

deanna-j-3GZlhROZIQg-unsplash

Aanbevolen inhoud beheersovereenkomst

Van beheer van een collectie is sprake wanneer een collectie door gemeente, provincie of rijk in beheer wordt gegeven aan een museum. Hiervoor wordt een beheersovereenkomst opgesteld. In dit document leest u alles waar u aan moet denken bij het opstellen van een dergelijke overeenkomst.

Aanbevolen inhoud bruikleenovereenkomst

Bij een bruikleenovereenkomst blijft de bruikleengever eigenaar van het object. De bruikleennemer wordt geacht om goed te zorgen voor het in bruikleen gegeven object. In dit document staat alles waar je aan moet denken bij het opstellen van een bruikleenovereenkomst.

Voorbeeld bruikleenovereenkomst

Dit document is een voorbeeld van een bruikleenovereenkomst die je kunt gebruiken bij bruikleen van objecten.

Voorbeeld schenkingsovereenkomst

Bij een schenking wordt een object in eigendom overgedragen door de eigenaar aan het museum. Dit document is een voorbeeld van een schenkingsovereenkomst die je kunt gebruiken bij schenking van objecten aan je museum.

In samenspraak. Suggesties voor het gesprek tussen musea en gemeenten

Deze publicatie biedt een gespreksleidraad aan gemeente en (erfgoed)instelling. De leidraad is vooral bedoeld om elkaars belangen en mogelijkheden beter zichtbaar te krijgen. Hiermee kunnen overheden en organisaties keuzes maken en een nieuw evenwicht vinden. De vragen zijn gemakkelijk toepasbaar, praktijkgericht en goed in te kaderen in het dagelijkse werk van culturele organisaties en gemeenten. De gespreksleidraad gaat uit van een breed scala aan relevante en voor velen herkenbare onderwerpen. Betrokkenen kunnen deze zo uitvoerig of zo beperkt inzetten als zij  willen. De gedrukte versie van de publicatie is, tegen administratie- en verzendkosten, te bestellen via de webwinkel, of hieronder te downloaden.

Download illustratie

MV VNG LCM, 2015

Model meerjarenconvenant museumbudgetsubsidie

De Nederlandse Museumvereniging en de VNG hebben een Model meerjarenconvenant museumbudgetsubsidie opgesteld om afspraken vast te leggen tussen gemeente en het lokale museum. Deze is ook bruikbaar voor interne budgetafspraken tussen de gemeente en het gemeentemuseum.

Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen je graag persoonlijk verder. Afhankelijk van je provincie vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met de dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Of zoekt een leverancier

Ben je op zoek naar een bedrijf dat je kan helpen, kijk een op deze leveranciers pagina. Daar tref je betrouwbare bedrijven die gespecialiseerd zijn in musea en erfgoed.

Menu

Ga naar de inhoud