Zoek
Zoek

Goed besturen

Communicatie als basisvoorwaarde

Bij het besturen van een stichting of vereniging komt veel werk kijken. Veel werk dat vaak door vrijwilligers in vrije tijd wordt gedaan. Vrijwilligers die soms redelijke bestuurservaring hebben, maar niet meer helemaal de recente juridische ontwikkelingen hebben bijgehouden. Maar ook andere uitdagingen doen zich voor. Hoe kom je aan een zgn. Anbi-status? Of hoe richt je eigenlijk een stichting op? Hieronder volgen wat tips, en downloads die je bij het besturen van een erfgoedorganisatie goed van pas kunnen komen.

Downloads en literatuurtips

Bedrijfsvoering

Code Governance Cultuur

De governance code is een instrument voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. De code omvat het gehele besturingsproces: beleid, uitvoering, toezicht en verantwoording. De code helpt bestuurders en toezichthouders bewust te reflecteren op de vraag: ‘Hoe doen we het eigenlijk?’ en ‘Waarom doen we het zo?’. Het gaat er niet om of je alle regels kunt afvinken, maar of er sprake is van bewust handelen, transparantie en integriteit. 

De jaarlijkse zelfevaluatie van het bestuur is een belangrijk hulpmiddel om het eigen functioneren als bestuur bespreekbaar te maken. 

De Governance Code kent twee versies: één voor organisaties met een raad van toezicht-model en één voor organisaties met een bestuursmodel. In beide typen organisaties ligt de verhouding echt anders. Kleinere organisaties hanteren vaak het bestuurs-directiemodel, hier ligt de eindverantwoordelijkheid voor het beleid en de uitvoering bij de bestuursleden. 

Download illustratie

Cultuur & Ondernemen, 2019

Download illustratie

Cultuur & Ondernemen, 2019

Download illustratie
Download illustratie

Stichting Cirkeltoezicht, zelfevaluatiespel 2022

Welk besturingsmodel kies ik

In de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht (WBTR) worden drie besturingsmodellen genoemd voor stichtingen; het bestuurmodel, het raad-van-toezicht model en het one-tier model. Afhankelijk van de eigen situatie kan gekozen worden uit het best passende bestuursmodel.

Download illustratie

Cultuur & Ondernemen, 2019

Een stichting oprichten, hoe doe je dat?

In het document praktische tips voor wie een stichting gaat oprichten. Ook bij grote wijzigingen in het bestuur of de statuten kan het helpen om naar dit lijstje te kijken. Aandachtspunten zijn o.a.: doel, samenstelling nieuw bestuur, vergoeding bestuursleden, taken en onderlinge afspraken, financiële administratie en het opheffen van een stichting.

Download illustratie

Cultuur & Ondernemen, 2019

Hoe regel ik een ANBI-status

Onder bepaalde voorwaarden kunnen culturele organisaties van de belastingdienst een ANBi status krijgen. Dit levert belastingvoordelen op, maar je moet als organisatie ook aan bepaalde verplichtingen voldoen.

Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen je graag persoonlijk verder. Afhankelijk van je provincie vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met de dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Of zoek een leverancier

Ben je op zoek naar een bedrijf dat je kan helpen, kijk eens op deze leveranciers pagina. Daar tref je betrouwbare bedrijven die gespecialiseerd zijn in musea en erfgoed. 

Vereniging Kunst Cultuur Recht

De VKCR stelt zich tot doel te fungeren als een forum voor een ieder die zich bezighoudt met, of geïnteresseerd is in, vragen rond het snijvlak van kunst, cultuur en recht. Op de website zijn actualiteiten te vinden over juridische wet- en regelgeving rondom kunt en cultuur. Tijdens bijeenkomst worden actuele onderwerpen besproken, deze zijn voor iedereen toegankelijk. 

Menu

Ga naar de inhoud