Zoek
Zoek

Missie, visie en beleid

Waar je voor gaat en waar je voor staat

Een organisatie stelt een beleid op om concreet te maken wat zij op de lange en op de concrete korte termijn wil bereiken. Een beleidsplan is een document waarin je voor een bepaalde periode (meestal 4 à 5 jaar) plannen formuleert en aangeeft hoe je die plannen wilt realiseren. Belangrijke start van deze beleidsvorming is om te kijken naar de eigen omgeving waartoe de organisatie zich verhoudt, zowel geografisch als vakinhoudelijk. De missie gaat over de bestaansreden van de organisatie (wat dragen wij bij?). De visie concretiseert hoe je dit wil doen (hoe en met wie doen we dit?). Het activiteitenplan is de meest concrete uitwerking voor het komende jaar. Het plan dient te voldoen aan diverse eisen. Het is immers de bedoeling dat het niet direct na het schrijven in de la verdwijnt, maar juist als leidraad functioneert.

Downloads en literatuurtips

Bedrijfsvoering

Meer dan waard

Met Meer dan waard tonen de Nederlandse musea, verenigd in brancheorganisatie de Nederlandse Museumvereniging, hun vijf maatschappelijke waarden: de collectiewaarde, de verbindende waarde, de educatieve waarde, de belevingswaarde en natuurlijk ook de economische waarde. Vijf waarden waarmee musea een bijdrage leveren op tal van maatschappelijke terreinen. Dit document kan dienen als onderlegger bij het opstellen van je museale beleid. De publicatie Meer dan Waard is hieronder te downloaden.

Het beleidsplan voor musea

Voor musea is het vaak een uitdaging om een goed beleidsplan op te stellen. In dit kennisdossier biedt de FARO aanknopingspunten en ideeën om jouw beleidsplanningsproces vorm te geven. Het dossier is een handreiking voor een systematische aanpak, aan de hand waarvan je een compleet beleidsplan voor jouw museum opstelt.

Een pas op de Plaats: vrijwilligersorganisaties

Nadenken over het waarom van de eigen organisatie is lastig, maar nodig om op de toekomst te zijn voorbereid. Vrijwilligersorganisaties zijn geneigd de handen uit de mouwen te steken, want dat is leuker dan beleid maken. In de publicatie staan handvatten om toch eens achter over te leunen en even een pas op de plaats te maken.

In samenspraak. Suggesties voor het gesprek tussen musea en gemeenten

Veel musea en andere lokale erfgoedorganisaties zijn voor (een deel van)  hun subsidies afhankelijk van de gemeente. Aangezien gemeenten ook scherp op hun begrotingen moeten letten is het belangrijk dat het beleid aansluit op het gemeentelijk beleid. Of anders gezegd: als het museum of erfgoedorganisatie bijdraagt aan de realisatie van een paar door de gemeente geformuleerde doelen, heeft het zijn bestaansrecht in de ogen van de gemeente waargemaakt. 

Ga in gesprek met de gemeente om te kijken waar je elkaar kunt ontmoeten. 

 De gedrukte versie van de publicatie is, tegen administratie- en verzendkosten, te bestellen via de webwinkel. Hieronder is de publicatie te downloaden.

MV VNG LCM, 2015

Checklist Beleidsplan

Een checklist laat kort zien waar je aan moet denken bij het opstellen van een beleidsplan, voor museum of voor een historische vereniging. De document kunnen dienen als een afvinklijst bij het opstellen van een beleidsplan. 

 Landschap Erfgoed Utrecht, 2013

Handreiking voor het schrijven van een collectieplan

Een collectieplan is een onmisbaar hulpmiddel bij het collectiebeheer. Het biedt inzicht in de collectie en geeft structuur en duidelijkheid bij het ontwikkelen van het collectiebeleid. Deze uitgave helpt bij het opstellen van collectiebeleid, een onderdeel van het museaal beleid.

Informatieplan

In het informatieplan leg je het ICT-beleid vast met betrekking tot je collectie. Om de mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie optimaal te kunnen benutten dient er samenhang te bestaan tussen je algemene instellingsbeleid en je ICT-beleid. Het informatieplan brengt deze samenhang aan en helpt je bij het opstellen van een informatieplan. Op de pagina Informatieplanner vind je een handige tool die helpt om in vijf stappen een informatieplan op te stellen.

Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen je graag persoonlijk verder. Afhankelijk van je provincie vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met de dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Of zoek een leverancier

Ben je op zoek naar een bedrijf dat je kan helpen, kijk eens op deze leveranciers pagina. Daar tref je betrouwbare bedrijven die gespecialiseerd zijn in musea en erfgoed.

Menu

Ga naar de inhoud