Museumregister

Kwaliteitszorg systeem voor de Nederlandse musea

Voor een museum gelden, net als voor alle organisaties, wetten en regels. Naast het Nederlands recht, zijn er afwijkende regelgevingen voor musea, zoals de Erfgoedwet en de ethische code voor musea. 

Het Museumregister is een register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Deze criteria zijn samengevat in de Museumnorm.

Het beheer van het Museumregister wordt uitgevoerd door de onafhankelijke Stichting Museumregister Nederland. Het doel van museumregistratie is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea ten behoeve van het verantwoord beheer van het museale erfgoed in Nederland.

Downloads en literatuurtips

Bedrijfsvoering

Wat is het Museumregister?

Zie hier een korte film over wat het Museumregister precies inhoudt. 

Museumnorm

De basis-museumnorm bestaat uit 17 onderwerpen, die als uitgangspunt de internationale ICOM-definitie en de Ethische Code hanteren. In deze 17 onderwerpen komt de museumpraktijk van bedrijfsvoering, collectiebeheer en publiek aan de orde als ook een toelichting. Dit zijn bedoeld als hulpmiddel en niet als gebod. Het is heel goed mogelijk dat voor jouw museum een of meer van de punten beter op een andere manier uitgewerkt worden dan wordt beschreven in de toelichting en voorbeelden bij de norm. Dus ook al hoef je niet alle stappen letterlijk te volgen, de norm helpt je bij het verbeteren van de kwaliteit van je organisatie. 

De Museumnorm is in 2020 aangepast. Er zijn hulpvragen als ondersteuning voor het invullen van de 17 criteria van de Museumnorm.  Aan de hand van deze vragen kun je een eigen inschatting maken in hoeverre je instelling al voldoet aan de Museumnorm 2020.

Meer informatie en aanmelding Museumregister Nederland

Je vindt op de website van het Museumregister inhoudelijke informatie die je kan helpen om te (blijven) voldoen aan de Museumnorm. Het Museumregister Nederland is een aparte stichting. In het bestuur van deze stichting zijn zowel de Museumvereniging als het LCM vertegenwoordigd. www.museumregisternederland.nl

Menu

Naar de inhoud springen