Zoek
Zoek

Oprichten van een museum

De term 'Museum' is niet beschermd

Veel (grote) musea zijn ontstaan vanuit een gepassioneerd verzamelaar. Dat begon al in de 17e eeuw en gebeurt tegenwoordig nog steeds. In principe is het iedereen vrij om zijn verzameling uit te stallen en een bordje “MUSEUM OPEN” aan zijn deur te hangen. De term museum is niet beschermd. Toch is er een groot verschil tussen musea.

Sinds 2000 hebben de grotere en professioneel werkende musea de handen ineen geslagen en samen afgesproken om met het kwaliteitskeurmerk ‘geregistreerd museum’ te gaan werken. Daartoe is de stichting Nederland Museumregister in het leven geroepen. Wie een geregistreerd museum is – en het schildje aan zijn deur heeft hangen – heeft aangetoond professioneel te werken volgens de Museumnorm. Zo is het onderscheid ontstaan tussen musea en geregistreerde musea. Dit zegt iets over de ambities en de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Ook kleine – niet geregistreerde musea- kunnen in de ogen van bezoekers heel bijzonder en waardevol zijn.

Elk museum heeft drie aandachtsgebieden:

1. Bedrijfsvoering, 2. Collectie, 3. Publiek. Elk van deze gebieden heeft aandacht nodig, in samenhang zorgen zij voor een aantrekkelijk museum dat ook door het publiek gevonden wordt. 

Op deze website is uiteenlopende informatie te vinden over deze drie aspecten. U kunt ook contact opnemen met één van de museumconsulenten.

Downloads en literatuurtips

Bedrijfsvoering
Download illustratie

Museumregister Nederland, 2020

Download illustratie

Museumregister Nederland, 2020

Menu

Ga naar de inhoud