Search
Search

Risicomanagement en Veiligheidszorg

Goede voorbereiding is het halve werk

Wie nadenkt over de mogelijke risico’s die hij loopt, zal onverwachte kanten van zijn organisatie ontdekken. Zo kan het in kaart brengen van de risico’s, een manier zijn om jezelf – en je bestuur –  scherp te houden. Risicomanagement gaat over het strategisch nadenken en in kaart brengen van de organisatie. Veiligheidszorg gaat over de concrete acties die je onderneemt om veilig te werken, ook al het mis gaat.

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft verschillende posters ontwikkelt over verschillende onderwerpen:

Crisisbewust worden-zijn-doen in 5 stappen

 

Downloads en literatuurtips

Bedrijfsvoering

Voorbereid bij calamiteiten en crisis

Een uitslaande brand in het archief. Langdurige stroomuitval, een aanslag in de ontvangsthal, het zijn scenario’s waar je liever niet aan denkt.  Breng de risico’s in kaart en tref voorzieningen om bij calamiteiten in actie te komen. Maar wie neemt het voortouw en hoe ga je te werk? 

Download illustratie

Cultuur en Ondernemen, 2014

Collectiehulpverlening: maak vooraf een plan

Collectiehulpverlening is erop gericht de schade te beperken en de museale objecten in veiligheid te brengen. Bijvoorbeeld bij brand, diefstal of wateroverlast. Een calamiteitenplan maken is teamwork, waarbij kennis, betrokkenheid en inzet van iedereen in de organisatie nodig is.

In de downloads vind je handleidingen om stap voor stap een plan te maken, een factsheet en voorbeelddocumenten om direct in te vullen. 

Download illustratie

Erfgoedhuis Zuid-Holland, 2023

Calamiteitenwijzer

De Calamiteitenwijzer dient als geheugensteun bij calamiteiten en als beknopt hulpmiddel bij de voorbereiding op calamiteiten. Het is een handig instrument dat je kunt ophangen in alle werkruimtes en waar alle museummedewerkers mee vertrouwd zouden moeten zijn. De Calamiteitenwijzer is geactualiseerd met meer informatie over cybercrime.

Voorbeeldlijst externe partijen en calamiteitendiensten

Wanneer er na een brand of explosie schade is, wordt hulp ingeroepen bij stichting Salvage. Alleen de bevelvoerder van de brandweer kan hiertoe besluiten.
Ook is het mogelijk om zelf afspraken te maken met calamiteitendiensten. Deze zijn gespecialiseerd in het beredderen van collectie(onderdelen). Hieronder staan voorbeeldlijsten van zaken waar je graag vooraf over wilde nadenken, in geval van een calamiteit. Ze zijn te gebruiken om het eigen calamiteitenplan concreter te maken. 

Download illustratie

LCM, eerste uitgave 2017, aangepast in 2023

Brandschadewiel

Het Brandschadewiel geeft heldere en beknopte informatie over het voorkomen van brand. Ook beschrijft het hoe verdere schade aan collectie en gebouw is te voorkomen met daarbij een uitleg per materiaalcategorie. Beschouw deze tips als ‘EHBO’. Raadpleeg altijd zo spoedig mogelijk de deskundige, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van mensen en van het gebouw en erkende restauratoren voor de veiligheid van jouw collectie. De site van de RCE is het meest up-to-date. Maar in gedrukte vorm is ook nog een exemplaar uit 2011 te bestellen via de webwinkel.

Waterschade

De Waterposter laat door middel van vijf stappen zien wat een erfgoedbeheerder kan doen om zich voor te bereiden op een overstroming of wateroverlast door extreme regenval. Het zijn scenario’s om serieus rekening mee te houden. Nederland grenst voor het grootste deel aan water en meer dan de helft van het land bevindt zich in een overstromingsgevoelig gebied. Daarnaast treedt door de klimaatverandering steeds vaker extreme regenval op. De kans dat erfgoed met water in aanraking kan komen, neemt dan ook toe.
Het Waterdossier van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vertelt meer over de reële waterdreiging voor collecties en archiefstukken.

Download illustratie

Incidentenregistratie

Zicht krijgen op incidenten vraagt om een goede aanpak en om draagvlak binnen de organisatie. Wat is nodig om incidentenregistratie goed in te voeren en te verankeren binnen jouw organisatie? Daar is een vijfstappenplan voor en een digitale Database Incidenten Cultureel Erfgoed (DICE).
Kijk voor meer informatie en om je in te schrijven in het digitale incidentensysteem op Veilig Erfgoed.

Balie en suppoost: klantvriendelijk beveiligen

In deze syllabus staan talloze tips en adviezen over het klantvriendelijk benaderen van de bezoekers terwijl je oog houdt voor de veiligheid van collectie, gebouw en bezoekers.

Download illustratie

Gelders Erfgoed, 2008

Museumpeil 28

Dit nummer van Museumpeil is geheel gewijd aan veiligheidszorg in collectiebeherende instellingen.

Download illustratie

LCM, 2007

Risico-analyse in Ons’ Lieve Heer op Solder

In deze publicatie lees je over de integrale risico-analyse die door ICN en de medewerkers van Ons’ Lieve Heer op Solder in 2003 is uitgevoerd. Alle mogelijke risico’s in en rond het museum zijn zo precies mogelijk in kaart gebracht. Het gebouw en de kunst (de roerende collectie) werden daarbij volledig doorgelicht. Een revolutie in Nederland om een gebouw en collectie op zo’n manier te bekijken. De toegepaste methodiek is ook in andere musea bruikbaar.

Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen je graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie waar je je bevindt vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met de dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Of zoek een leverancier

Ben je op zoek naar een bedrijf dat je kan helpen, kijk een op deze leveranciers pagina. Daar tref je betrouwbare bedrijven die gespecialiseerd zijn in musea en erfgoed.

Menu

Ga naar de inhoud