Zoek
Zoek

Samenwerken

Inspiratie opdoen en open staan voor 'anders'

De overheid trekt zich terug, de fondsen hebben minder te besteden en de consument let meer op de kleintjes. Ondertussen gaan de vaste bedrijfskosten door en bovendien moet u als eigentijdse organisatie investeren om een breed publiek te (blijven) bereiken. Makkelijker gezegd dan gedaan… Een veel gehoord devies is: samenwerken! Samenwerkende partijen verwerven met elkaar een groter publiek en bovendien kan een goede samenwerking de individuele organisaties bezielen en leiden tot wederzijdse inspiratie. Maar goede samenwerking vereist inzet van alle partijen. Is samenwerken voor iedereen de oplossing? Hier lees je er meer over.

Downloads en literatuurtips

Bedrijfsvoering

Musea voor morgen

In deze publicatie staan de uitkomsten van het onderzoek van de adviescommissie Asscher-Vonk, naar de kansen om vanuit de collectie het museumbestel in Nederland te versterken. Lees over de mogelijkheden die er zijn om de samenhang te verbeteren, de samenwerking te intensiveren en het publieksbereik toe te laten nemen.

Download illustratie

Adviescommissie Asscher-Vonk, 2012

Proeven van partnerschap

Dit is het vervolg op het rapport Musea voor morgen. Hierin brengt de stuurgroep Asscher-Vonk II bestaande voorbeelden van samenwerking en initiatieven in de museumsector in kaart. Deze initiatieven zijn vaak ontplooid om in veranderende tijden kunst en cultuur van topkwaliteit te kunnen blijven bieden. Het voornaamste doel is je een beeld te geven van de vele gezichten van museale samenwerking. Om ervan te leren en om je te inspireren.

Musea voor mensen

Musea zijn van waarde: voor de samenleving, voor mensen. Dit rapport is het resultaat van een zoektocht naar wat musea van betekenis maakt. De vele gesprekken met directies en medewerkers uit de sector maakten de commissie duidelijk dat musea knooppunten zijn van cultuur en geschiedenis, kennis(overdracht), innovatie en economische ontwikkeling. Musea zoeken meer dan ooit aansluiting bij wat mensen van nu bezighoudt en boeit. Dit rapport bouwt voort op Musea voor Morgen en Proeven van Partnerschap.

Download illustratie

Museumvereniging-2014

Samenwerking Musea

Het Mondriaan Fonds heeft afgelopen jaren de samenwerking van musea gestimuleerd met aanzienlijke bedragen. Met de regeling Erfgoed Innovatie wordt nu ingezet op duurzame thematische samenwerking die maatschappelijk relevant is. De aansprekende voorbeelden op de website inspireren overigens om zelf samenwerking te zoeken. Ook zonder aanzienlijke extra budgetten zijn bijzondere samenwerkingsprojecten te realiseren. 

Download illustratie

Website Mondriaanfonds, 2021

Historische Verenigingen en hun gemeenschap

Historische Verenigingen zijn afhankelijk van de lokale gemeenschap. Zij ontlenen hun bestaansrecht aan een actieve groep vrijwilligers en een groep donateurs die deelneemt aan lezingen en activiteiten. Daarnaast is de gemeente een belangrijke samenwerkingspartner. 

Hoe zorg je voor een vereniging die midden in de samenleving staat?

Durftevragen en de Kracht van Sociale Overwaarde

Samenwerken begint met twee mensen van twee verschillende organisaties. Zij vertellen over wat hen bezig houdt en onderzoeken of zij iets voor elkaar kunnen betekenen. Nils Roemen en Fanny Koerts beschrijven in hun boek hoe #durftevragen Nederland veroverde. Het gaat hier om een nieuwe manier van denken waar de sociale media een rol bij kunnen spelen. Het boek geeft praktische tips en inspirerende ervaringen van mensen die erin slaagden hun dromen te verwezenlijken. Ontdek hoe iedereen slim kan samenwerken met mensen binnen en buiten het eigen netwerk.

Download illustratie

ROEMEN & KOERTS, 2014

Coöperatie Erfgoed Gelderland

Een coöperatie is een samenwerkingsverband waarbij de gemeenschappelijke belangen worden behartigd, gericht op samenwerken en wederkerigheid. In de coöperatie Erfgoed Gelderland werken onder andere musea, historische verenigingen, monumentenorganisaties en archieven samen. Een belangrijk kenmerk van de coöperatie is het actieve lidmaatschap. De leden bepalen samen welke activiteiten zij ontwikkelen en zijn bereid er zelf in te investeren. De gezamenlijke doelen gaan over samenwerken, promotie, kennis delen, belangenbehartiging en het versterken van de eigen bedrijfsvoering. Projecten waarin deze gezamenlijkheid zichtbaar wordt zijn onder andere de verhalenwebsite Verhaal van Gelderland en de collectiedatabase Collectie Gelderland

Download illustratie

Cursusaanbod

Veel provinciale erfgoedhuizen en museumconsulenten geven trainingen en cursussen op diverse gebieden. Bij de contactgegevens van de provinciale museumconsulenten vind je ook het cursusaanbod per provincie. Daarnaast wijzen we je graag op de pagina Verdieping op de site erfgoedvrijwilliger.

Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen je graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met de dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Of zoek een leverancier

Ben je op zoek naar een bedrijf dat je kan helpen, kijk een op deze leveranciers pagina. Daar tref je betrouwbare bedrijven die gespecialiseerd zijn in musea en erfgoed.

Menu

Ga naar de inhoud