Zoek
Zoek

Sluiten van een museum

Goed afronden voor mensen en collectie

Door uiteenlopende redenen worden musea soms genoodzaakt hun deuren te sluiten. Een museum opheffen brengt veel werk, kosten en ook emoties met zich mee. Sluiting van een museum ontslaat de eigenaar niet zomaar van de verantwoordelijkheid voor het behoud van de collectie. Hier lees je hoe die nazorg verantwoord kan worden uitgevoerd. Van het systematisch ontmantelen, opdoeken, sluiten en de deur achter je dicht trekken wanneer je als laatste het licht hebt uitgedaan.

Downloads en literatuurtips

Bedrijfsvoering

Leidraad bij het sluiten van een museum

Deze leidraad is bedoeld om de onverhoopte sluiting van het museum zo soepel en zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Het protocol is gebaseerd op staande normen binnen de museumwereld en lessen uit de praktijk.

Museumpeil 38

Dit nummer van Museumpeil heeft als thema ‘Het gesloten museum’. Over sluiting van musea, al dan niet door bezuinigingen, maar ook tijdelijke sluitingen bij verbouwing of tijdens het seizoen. Er wordt aandacht besteed aan systematisch ontmantelen, opdoeken en sluiten.

Download illustratie

LCM, 2012

Omgang met collectie bij dreigend faillissement

Hoe ga je als museum om met je collectie bij (dreigend) faillissement? Hierover publiceerde de Ethische Codecommissie voor Musea een adviesstuk. De publicatie gaat in op zowel voorzorgsmaatregelen als maatregelen bij acute faillissementsdreiging.

Download illustratie

Ethische Codecommissie voor Musea, 2020

Leidraad Afstoten Museale Objecten

Voor het afstoten van museale objecten geldt deze leidraad, waarbij het leidend principe is dat de collectie zoveel mogelijk voor Nederland behouden moet blijven. De eerste stap is onderzoeken of de gehele of gedeeltelijke collectie geïncorporeerd kan worden in de collectie van een andere museale instelling.

Download illustratie

MV, 2023

Afstotingsdatabase

Herplaatsen is onderdeel van het proces van afstoting van objecten en dient zorgvuldig te gebeuren. Dit kan met behulp van de Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten. Eén van de richtlijnen uit de Leidraad is dat een museum onderzoekt of een af te stoten object herplaatst kan worden in een ander museum. Een museum kan hieraan voldoen door objecten kosteloos op de Afstotingsdatabase te plaatsen.

Bulkafstoting in musea

In deze publicatie wordt ingegaan op de bulkafstoting: herbestemming van objecten met een lage erfgoedwaarde. Uit de pilot met twaalf deelnemende musea worden resultaten en best practices gedeeld. Voor het afstoten van objecten met een hoge erfgoedwaarde, dien je nog steeds de LAMO te volgen. Te bestellen in gedrukte vorm in de webwinkel.

Advies Bulkafstoting Ethische Codecommissie voor Musea

Het LCM heeft de Ethische Codecommissie voor Musea advies gevraagd inzake de afstoting van voorwerpen met een lage erfgoedwaarde waarvan niet of onvoldoende duidelijk is hoe het museum deze heeft verworven (‘bulk’). Een aantal musea heeft grote groepen voorwerpen in de collectie met een lage erfgoedwaarde, die zij zouden willen afstoten. Maar omdat niet of onvoldoende duidelijk is hoe zij deze voorwerpen hebben verworven en dus ook niet met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld of zij wel eigenaar van deze voorwerpen zijn, is dit volgens de LAMO niet toegestaan. Download onderstaand document voor meer informatie.

Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen je graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met de dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Of zoek een leverancier

Ben je op zoek naar een bedrijf dat je kan helpen, kijk een op deze leveranciers pagina. Daar tref je betrouwbare bedrijven die gespecialiseerd zijn in musea en erfgoed.

Menu

Ga naar de inhoud