Formulieren en procedures

Formulieren en procedures

“Het nut van regels is, dat je weet waarvan je wilt afwijken” wordt weleens gekscherend gezegd, maar in feite is dit waar. Procedures geven een richtlijn, ze bepalen een werkproces en dwingen je als gebruiker je af te vragen: “waarom wijk ik er eigenlijk van af?” Hier vind je diverse procedures en formulieren waar je zelf in de dagelijkse museumpraktijk jouw voordeel mee kunt doen.

Downloads en literatuurtips

Collectie&informatie

Museumnorm 2020

De basis-museumnorm bestaat uit 17 onderwerpen, die als uitgangspunt de internationale ICOM-definitie en de Ethische Code hanteren. In deze 17 onderwerpen komt de museumpraktijk van bedrijfsvoering, collectiebeheer en publiek aan de orde als ook een toelichting. Dit zijn bedoeld als hulpmiddel en niet als gebod. Het is heel goed dat voor jouw museum een of meer van de punten beter op een andere manier uitgewerkt worden dan wordt beschreven in de toelichting en voorbeelden bij de norm. Dus ook al hoef je niet alle stappen letterlijk te volgen, de norm verleden in het kwaliteitsstreven van en de Museumvereniging.

De Museumnorm is in 2020 aangepast. Er zijn hulpvragen als ondersteuning voor het invullen van de 17 criteria van de Museumnorm.   Aan de hand van deze vragen kan je een eigen inschatting maken in hoeverre je instelling al voldoet aan de Museumnorm 2020.

Rondje_downloadpaars

LCM en Museumvereniging, 2020

Rondje_downloadpaars

LCM en Museumvereniging, 2020

Faciliteitenrapport

Voordat musea overgaan tot het uitlenen van objecten, willen ze er zeker van zijn dat potentiële bruikleennemers er goed voor kunnen zorgen. Om dat te kunnen beoordelen heeft u informatie nodig. Die informatie kan worden verkregen door middel van een faciliteitenrapport. Een faciliteitenrapport geeft inzicht in de faciliteiten en voorzieningen (van het gebouw) waarover een bruikleennemer beschikt en waaruit blijkt dat hij geleende objecten zorgvuldig kan beheren. Het voorbeelddocument kan als basis dienen voor je eigen faciliteitenrapport.

Voorbeeld bewijs van afgifte/voorlopig schenkingsformulier

Dit voorbeelddocument bewijs van afgifte kun je gebruiken in je museum wanneer je voorwerpen ter verwerving krijgt aangeboden.

Rondje_downloadpaars

Erfgoed Gelderland, 2017

Aanbevolen inhoud beheersovereenkomst

Van beheer van een collectie is sprake wanneer een collectie door gemeente, provincie of rijk in beheer wordt gegeven aan een museum. Hiervoor wordt een beheersovereenkomst opgesteld. In dit document lees je alles waar je aan moet denken bij het opstellen van een dergelijke overeenkomst.

Aanbevolen inhoud bruikleenovereenkomst

Bij een bruikleenovereenkomst blijft de bruikleengever eigenaar van het object. De bruikleennemer wordt geacht om goed te zorgen voor het in bruikleen gegeven object. In dit document staat alles waar je aan moet denken bij het opstellen van een bruikleenovereenkomst.

Voorbeeld bruikleenovereenkomst

Dit document is een voorbeeld van een bruikleenovereenkomst die je kunt gebruiken bij bruikleen van objecten.

Rondje_downloadpaars

Erfgoed-Gelderland, 2017

Checklist juridische aspecten van het intermuseale bruikleenverkeer

Zowel bij nationale als bij internationale tentoonstellingen worden rechten en plichten betreffende de bruikleen van kunstvoorwerpen opgenomen in een zogenaamde bruikleenovereenkomst. Elk museum en iedere registrar werkt ermee, in deze checklist vind je puntsgewijs alle juridische aspecten waarmee je rekening dient te houden.

Voorbeeld schenkingsovereenkomst

Bij een schenking wordt een object in eigendom overgedragen door de eigenaar aan het museum. Dit document is een voorbeeld van een schenkingsovereenkomst die je kunt gebruiken bij schenking van objecten aan jouw museum.

Rondje_downloadpaars

Erfgoed Gelderland, 2017

Spectrum 5.0

Hoe beheren en documenteren musea hun collecties? En hoe houden ze die informatie up-to-date? Dat doen ze met SPECTRUM. Dé handleiding voor hoe je een collectie beheert, documenteert en actualiseert. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de FARO vertaalde SPECTRUM, zodat het voor Nederland en België de relevante wet- en regelgeving bevat.

Cursusaanbod

Veel provinciale erfgoedhuizen en museumconsulenten geven trainingen en cursussen op diverse gebieden. Raadpleeg voor het actuele overzicht in jouw provincie de cursuspagina.

Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen u graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie waar je je bevind vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met uw dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Of zoek een leverancier

Ben je op zoek naar een bedrijf dat je kan helpen, kijk een op deze leveranciers pagina. Daar tref je betrouwbare bedrijven die gespecialiseerd zijn in musea en erfgoed.

Verder praten

Museumvereniging
Hier vind je collega’s met wie je van gedachten kunt wisselen op het gebied van onder andere procedures. Het Museumnetwerk Collectie & Informatie – Museumvereniging van de Nederlandse Museumvereniging is een groep collega’s. De sectie houdt zich onder andere bezig met vraagstukken rondom:

• automatisering en inzet van informatietechnologie in musea
• standaardisering en normering
• digitale duurzaamheid en digitaal erfgoed
• samenwerking tussen erfgoedinstellingen
• deskundigheidsbevordering en professionalisering in musea

Menu

Naar de inhoud springen