Search
Search

Behoud en beheer

'Breekbaar!'

In musea en andere collectiebeherende instellingen bewaren we voorwerpen voor de eeuwigheid of in ieder geval zo lang mogelijk. Maar alles is onderhevig aan verval, dat is een natuurlijk proces. In musea proberen we dat proces te vertragen en de levensduur van de ons toevertrouwde objecten te verlengen. Objecten verpakken om te beschermen tegen direct licht en stof zijn vormen van preventieve conservering. Hier lees je meer over het verpakken, veilig verplaatsen en transporteren van museale objecten.

Wil je meer weten of het reguleren van het binnenklimaat? Kijk op de pagina Klimaat en licht

Wil je meer weten over Collectiehulpverlening en risicomanagement? Kijk dan op de pagina Risicomanagement en veiligheidszorg.

Downloads en literatuurtips

Collectie&informatie

Maken van een behoudsplan

Het behoudsplan is bedoeld als een praktisch meerjarenplan voor behoudszaken in de breedste zin van het woord. Als basis worden metingen en gegevens gebruikt. Deze gegevens zijn terug te vinden in verschillende onderdelen van het plan. In hoofdstuk 1 staat algemene informatie, hoofdstuk 2 gaat over preventieve conservering: hierbij gaat het om gegevens en metingen van de omgevingsomstandigheden en van de organisatie in je museum van behoud in het algemeen, hoofdstuk 3 gaat over het opstellen van een behoudsplan voor ruimte/ behoudsplan depot: hierin zijn metingen en gegevens te vinden van een bepaalde ruimte. De gegevens uit deze onderdelen worden bijeengebracht in een lijst van actiepunten. Het behoudsplan is bedoeld als werkplan voor behoud en beheer in het museum en kan gebruikt worden om het behoudsbeleid in de toekomst vast te leggen. Het plan is ‘nooit af’ en kan meegroeien met de mogelijkheden, problemen en wensen van het museum.

Download illustratie

Erfgoed Gelderland, 2016

Erfgoedwijzer

Op de website Erfgoedwijzer van FARO Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed vind je een aanbod van relevante expertise, up-to-date informatie en praktische tips voor een verantwoorde bewaring van erfgoed.

Plaagdieren beheersing

Geïntegreerde beheersing en liefst ook bestrijding van plaagdieren in een museum is de praktijk van het monitoren van ongedierte en het bijhouden van milieu-informatie m.b.t. ongediertebestrijding. Het omvat de methoden om schade door ongedierte te voorkomen aan collecties en cultureel erfgoed. Museumplagen komen in veel verschillende vormen: insecten, mijten, knaagdieren, vleermuizen, vogels en schimmels. Het detecteren, bestrijden en monitoren van ongedierte kan in een apart plan beschreven worden.

Download illustratie

Erfgoedpartners Groningen, 2021

Detectie van insecten

Insectenvallen zijn bedoeld om vast te stellen welke soorten insecten er in een ruimte aanwezig zijn en om een indicatie te geven van de hoeveelheid en de plaats waar ze zich in de ruimte bevinden. Door kleefvallen te plaatsen kan die informatie verzameld worden, zodat er tijdig maatregelen kunnen worden genomen tegen verdere aantasting. De val werkt dus indicatief, het is geen bestrijdingsmiddel voor aanwezige insecten, maar een detectiemiddel. De plakvallen zijn te bestellen via Labshop.

Download illustratie

Pluis in huis

Deze publicatie gaat over schimmels en vooral over het voorkomen ervan. Schimmels bestrijd je het beste door een geïntegreerde bestrijding die uit vijf stappen bestaat die logisch op elkaar volgen: voorkomen, blokkeren, detecteren, beperken en bestrijden. Hoe je die vijf stappen in jouw museum uit kunt voeren lees je hier.

Arthandling

Hoe kun je op verantwoorde wijze omgaan met objecten uit de collectie, zeker op het moment dat ze verplaatst worden. In deze factsheet krijg je tips hoe je dit het beste doet. 

Download illustratie

Erfgoedhuis ZH, 2018

Hoe voorkom je slijtage tijdens transport?

Mechanische schade en slijtage aan collectiestukken worden meestal veroorzaakt door het onzorgvuldig opbergen, hanteren en transporteren van voorwerpen. Er kan daarbij heel wat fout lopen zoals gebroken glas, scheuren in papieren documenten of krassen in metaal. Objecten hanteren en transporteren met kennis van zaken, een goede voorbereiding en geschikte hulpmiddelen kunnen dus heel wat risico’s voorkomen. Kijk op de site van onze Vlaamse collega’s voor meer informatie. 

Museummaterialen

Je vind op onze pagina Webwinkel een overzicht van leveranciers met materialen voor het conserveren, restaureren en bewaren van de museale collectie.

Verzekerde bewaring

Verzekerde Bewaring is een praktijkgericht instrument over de basiselementen van preventieve conservering. Als bewaarder en beheerder van erfgoedcollecties biedt het je tal van nuttige tips en praktische richtlijnen. De website is de digitale omzetting van de gelijknamige losbladige publicatiereeks. Aan bod komen zowel de materiaaleigenschappen, de schadeoorzaken en –symptomen als de gewenste bewaaromgeving. Je verneemt hoe je objecten kunt onderhouden, presenteren, manipuleren en opbergen.

Instructiefilm tips voor het conserveren van museumobjecten: het schoonmaken van museumobjecten

Instructiefilm tips voor het conserveren van museumobjecten: omgaan met textiel

Erfgoeddepots in Nederland

In de publicatie ‘Gebouwd om te bewaren’ vertellen verschillende professionals over hun ervaring bij het ontwikkelen, beheren of onderzoeken van een erfgoeddepot. De publicatie is bedoeld als inspiratie voor collegae in het erfgoedveld die bezig zijn met het optimaliseren van de opslag van cultuurgoederen.

Herinrichten van het depot

De RE-ORG-methode is een stapsgewijze aanpak om beheerders die werken met kunst- en erfgoedcollecties te helpen bij het reorganiseren van hun depot. De methode gaat uit van een creatief, maar veilig gebruik van de aanwezige hulpmiddelen. Zodoende is de methode budgetvriendelijk. RE-ORG is ontwikkeld door ICCROM International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property. FARO Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed en ICCROM hebben de methode in het Nederlands vertaald.

Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen je graag persoonlijk verder. Afhankelijk van je provincie, vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met uw dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Of zoek een leverancier

Ben je op zoek naar een bedrijf dat je kan helpen, kijk een op deze leveranciers pagina. Daar tref je betrouwbare bedrijven die gespecialiseerd zijn in musea en erfgoed.

Verder praten

Museumvereniging
Hier vind je collega’s met wie je van gedachten kunt wisselen op het gebied van onder andere procedures. Het Museumnetwerk Collectie & Informatie van de Nederlandse Museumvereniging is een groep collega’s. De sectie houdt zich onder andere bezig met vraagstukken rondom:

• automatisering en inzet van informatietechnologie in musea
• standaardisering en normering
• digitale duurzaamheid en digitaal erfgoed
• samenwerking tussen erfgoedinstellingen
• deskundigheidsbevordering en professionalisering in musea

Menu

Ga naar de inhoud