Zoek
Zoek

Collectiebeleid

Collectiebeleid

Musea bewaren een enorme diversiteit aan collecties, van aquarellen tot mammoeten, van potscherven tot spinnenwielen. We bewaren deze collecties niet voor niets: we maken ze toegankelijk voor publiek, en we zorgen ervoor dat ook volgende generaties zich aan de hand van deze objecten een beeld kunnen vormen van het verleden. Door het opstellen van een collectiebeleidsplan krijgen we inzicht in de samenstelling van onze collecties, welke keuzes worden gemaakt op het gebied van prioriteiten en strategie en de uitvoering hiervan. Er zijn verschillende formulieren en procedures opgesteld waar je in de dagelijkse museumpraktijk jouw voordeel mee kunt doen, deze vind je op deze pagina.

Downloads en literatuurtips

Collectie&informatie

Museumnorm 2020

De basis-museumnorm bestaat uit 17 onderwerpen, die als uitgangspunt de internationale ICOM-definitie en de Ethische Code hanteren. In deze 17 onderwerpen komt de museumpraktijk van bedrijfsvoering, collectiebeheer en publiek aan de orde als ook een toelichting. Dit zijn bedoeld als hulpmiddel en niet als gebod. Het is heel goed dat voor jouw museum een of meer van de punten beter op een andere manier uitgewerkt worden dan wordt beschreven in de toelichting en voorbeelden bij de norm. Dus ook al hoef je niet alle stappen letterlijk te volgen, de norm verleden in het kwaliteitsstreven van en de Museumvereniging.

De Museumnorm is voor het laatst in 2020 aangepast, en gaat in 2024 opnieuw onder de loep. Er zijn hulpvragen als ondersteuning voor het invullen van de 17 criteria van de Museumnorm.  Aan de hand van deze vragen kun je een eigen inschatting maken in hoeverre je instelling al voldoet aan de Museumnorm 2020. Vanwege de aanpassingen aan de norm komt er voorlopig een stop op nieuwe aanmeldingen voor museumregistratie. Deze stop zal in ieder geval duren tot 1 juni 2024. Musea die op dit moment in een toetsingstraject zitten en geen tegenbericht hebben gekregen, kunnen in de komende maanden hun toetsing volgens het huidige traject te voltooien.

Download illustratie

LCM en Museumvereniging, 2020

Download illustratie

LCM en Museumvereniging, 2020

Spectrum 5.0

Hoe beheren en documenteren musea hun collecties? En hoe houden ze die informatie up-to-date? Dat doen ze met SPECTRUM. Dé handleiding voor hoe je een collectie beheert, documenteert en actualiseert. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en FARO Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed vertaalde SPECTRUM, zodat het voor Nederland en België de relevante wet- en regelgeving bevat.

Handreiking voor het schrijven van een collectieplan

Een collectieplan is een onmisbaar hulpmiddel bij het collectiebeheer. Het biedt inzicht in de collectie en geeft structuur en duidelijkheid bij het ontwikkelen van het collectiebeleid. Deze uitgave helpt je bij het opstellen van een collectieplan. Hierin lees je hoe je het beleid rondom het verzamelen en afstoten kunt opstellen en vastleggen. In gedrukte vorm bij RCE te bestellen.

Download illustratie

RCE/FARO/Museumvereniging/Vlaamse gemeenschapscommissie, 2021

Beheersovereenkomst

Van beheer van een collectie is sprake wanneer een collectie door gemeente, provincie of rijk in beheer wordt gegeven aan een museum. Hiervoor wordt een beheersovereenkomst opgesteld. In dit document lees je alles waar je aan moet denken bij het opstellen van een dergelijke overeenkomst.

Bruikleenovereenkomst

Bij een bruikleenovereenkomst blijft de bruikleengever eigenaar van het object. De bruikleennemer wordt geacht om goed te zorgen voor het in bruikleen gegeven object. In dit document staat alles waar je aan moet denken bij het opstellen van een bruikleenovereenkomst.

Download illustratie

Erfgoed Gelderland, 2017

Checklist juridische aspecten van het intermuseale bruikleenverkeer

Zowel bij nationale als bij internationale tentoonstellingen worden rechten en plichten betreffende de bruikleen van kunstvoorwerpen opgenomen in een zogenaamde bruikleenovereenkomst. Elk museum en iedere registrar werkt ermee, in deze checklist vind je puntsgewijs alle juridische aspecten waarmee je rekening dient te houden.

Bruiklenen aan niet museale organisaties

De publicatie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed licht toe hoe je de ook kunt uitlenen aan niet-museale organisaties. Ook is een aantal casestudy’s opgenomen waarin beschreven wordt welke obstakels wij en de bruikleennemer zo nu en dan tegenkomen en hoe je die samen kunt oplossen.

Download illustratie

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, 2019

Faciliteitenrapport

Voordat musea overgaan tot het uitlenen van objecten, willen ze er zeker van zijn dat potentiële bruikleennemers er goed voor kunnen zorgen. Om dat te kunnen beoordelen heeft u informatie nodig. Die informatie kan worden verkregen door middel van een faciliteitenrapport. Een faciliteitenrapport geeft inzicht in de faciliteiten en voorzieningen (van het gebouw) waarover een bruikleennemer beschikt en waaruit blijkt dat hij geleende objecten zorgvuldig kan beheren. Het voorbeelddocument kan als basis dienen voor je eigen faciliteitenrapport.

Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen u graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie waar je je bevind vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met uw dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Verder praten

Museumvereniging
Hier vind je collega’s met wie je van gedachten kunt wisselen op het gebied van onder andere procedures. De sectie Collectie & Informatie van de Nederlandse Museumvereniging is een groep collega’s. De sectie houdt zich onder andere bezig met vraagstukken rondom:

• automatisering en inzet van informatietechnologie in musea
• standaardisering en normering
• digitale duurzaamheid en digitaal erfgoed
• samenwerking tussen erfgoedinstellingen
• deskundigheidsbevordering en professionalisering in musea

Menu

Ga naar de inhoud