Zoek
Zoek

Klimaat en licht

Niet te warm, niet te koud

In collectiebeherende instellingen proberen we het vervalproces van objecten te vertragen en daardoor de levensduur van de ons toevertrouwde collecties te verlengen voor volgende generaties. Die zorg voor de omgeving en de aandacht voor de omgevingsfactoren van de collectie noemen we preventieve conservering. Hieronder vallen onder andere het reguleren van het binnenklimaat door beheerapparatuur en het verlichten van de voorwerpen met de juiste lichtsterkte. Dataloggers helpen ons om grip te houden op schommelingen in deze omgevingsfactoren.

Ben je op zoek naar informatie over het veilig hanteren en bewaren van voorwerpen? Kijk dan op de pagina Behoud en beheer.

Downloads en literatuurtips

deanna-j-3GZlhROZIQg-unsplash

Binnenklimaat

Een optimaal binnenklimaat is voor collecties in musea en depots van groot belang. Normen, ideeën en techniek veranderen met de tijd. Om te zorgen dat collectiebeheerders deze nieuwe inzichten optimaal kunnen gebruiken ontwikkelde de RCE het model ‘Klimaatbeheer in 9 stappen’.

Onderstaande publicatie van RCE over binnenklimaat is een praktisch hulpmiddel bij het vaststellen van de gewenste klimatologische condities voor een optimaal behoud van collecties én het comfort van mensen.

Binnenklimaat in monumentale woonhuizen

Het binnenklimaat in een monument is belangrijk in twee opzichten: voor het comfort van de bewoners en het behoud van gebouw en interieur. Een brochure van de RCE geeft uitleg en praktische tips.

Klimaatverklaring voor erfgoedorganisaties

Welke ruimte is er om energie te besparen en toch een veilige omgeving voor de collecties te bieden? Op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een klimaatverklaring voor erfgoedorganisaties opgesteld. 
Met deze verklaring stellen de ondertekenaars, waaronder LCM, enkele generieke uitgangspunten voor mogelijke aanpassingen aan het binnenklimaat voor. Zo kunnen collecties op een optimale wijze worden behouden en gepresenteerd zonder onnodig energieverbruik. 

Klimaat meten

Het meten van het binnenklimaat is van belang om er achter te komen wat het klimaat doet in een bepaalde ruimte gedurende een bepaalde tijd. Ondergenoemde publicatie geeft inzicht in de verschillende aspecten van het meten van het binnenklimaat, en laat door een praktisch stappenplan zien hoe een klimaatmeting het beste kan worden aangepakt

Download illustratie

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2010

Dataloggers

Een datalogger meet de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid in een ruimte. De meeste collectiebeheerders willen dataloggers gebruiken om het binnenklimaat te controleren. Van de meetresultaten willen zij kunnen aflezen of hun collectie onder verantwoorde omstandigheden getoond of bewaard wordt. Maar iedere ruimte en iedere collectie is weer anders en niet alle dataloggers zijn gelijk. Op de website van Faro lees je hoe je de juiste meetapparatuur kiest.
In sommige provincies kun je dataloggers huren. Neem voor de mogelijkheden contact op met de adviseur in jouw provincie

Licht

Licht kan verbleking, verkleuring en verzwakking van gevoelige materialen veroorzaken. Schade door straling is cumulatief en onomkeerbaar: elke dosis voegt een beetje blijvende schade toe. Dit is te beperken door te kiezen voor de juiste verlichting en een goed onderbouwd lichtbeleid op te stellen. Op de website van de RCE en FARO Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed is een en ander op een rij gezet. 

Download illustratie

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2005

Tabel verlichtingsduur

De in dit document gebruikte terminologie en berekeningen worden nader toegelicht in het document ‘Lichtlijnen. Het beperken van lichtschade aan museale objecten’. In het document staan twee tabellen die berekenen hoeveel uur per jaar (links), dag per jaar (midden) en uur per dag (rechts) een voorwerp bij een in te vullen verlichtingssterkte belicht mag worden totdat 1 juist waarneembare verandering optreedt. De uitkomst geldt voor het aantal jaar binnen de gekozen periode. Dit document is bedoeld voor gebruik in combinatie met bovengenoemde lichtlijnen.

Licht principes en voorbeelden rekenen met licht

In onderstaande infographics zijn de drie principes van licht uitgelegd, namelijk lichtdosis, intensiteit en belichtingsduur. Als twee van de drie factoren bekend zijn, kan de derde worden berekend. In de infographic ‘Lichtlijnen: rekenen met licht’ zijn een aantal rekenvoorbeelden uitgewerkt.

Download illustratie

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2022

Download illustratie

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2022

Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen je graag persoonlijk verder. Afhankelijk van je provincie, vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met uw dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Of zoek een leverancier

Ben je op zoek naar een bedrijf dat je kan helpen, kijk een op deze leveranciers pagina. Daar tref je betrouwbare bedrijven die gespecialiseerd zijn in musea en erfgoed.

Menu

Ga naar de inhoud