Search
Search

Risicomanagement en veiligheidszorg

Zorg voor je collectie!

Wie nadenkt over de mogelijke risico’s die hij loopt, zal onverwachte kanten van zijn organisatie ontdekken. Zo kan het in kaart brengen van de risico’s, een manier zijn om jezelf – en je bestuur – scherp te houden. Risicomanagement gaat over het strategisch nadenken en in kaart brengen van de organisatie. Veiligheidszorg gaat over de concrete acties die je onderneemt om veilig te werken, ook als het mis gaat.

Meer aspecten van risicomanagement en veiligheidszorg vind je terug onder Bedrijfsvoering > Risicomanagement en veiligheidszorg.

Downloads en literatuurtips

Bedrijfsvoering

Risicomanagement

Risicomanagement helpt erfgoedbeheerders om op een effectieve en efficiënte manier om te gaan met risico’s. Risicobeheer is geen project met een begin- en einddatum. Elke verandering in de organisatie kan een nieuw risico introduceren. Bijvoorbeeld een tentoonstelling, evenement of een nieuwe organisatorische of bouwkundige maatregel. Als erfgoedbeheerder moet je steeds in de gaten houden of je nog op de juiste manier met risico’s omgaat. En of veiligheidsmaatregelen nog voldoen aan de gestelde eisen. Op de website van de RCE vind je informatie over risicomanagement. Hier vind je ook het handboek ‘Risicomanagement voor collecties’. Deze publicatie beschrijft het volledige risicomanagementproces. Het helpt collectiebeheerders bij collectiebehoud en stelt hen in staat om met een eigen team een risicoanalyse uit te voeren.En neem vooral ook een kijkje op de site van onze Vlaamse collega’s over schadefactoren

Download illustratie

Rijksdienst Cultureel Erfgoed, 2016.

Voorbereid bij calamiteiten en crisis

Een uitslaande brand in het archief. Langdurige stroomuitval, een aanslag in de ontvangsthal, het zijn scenario’s waar je liever niet aan denkt.  Breng de risico’s in kaart en tref voorzieningen om bij calamiteiten in actie te komen. Maar wie neemt het voortouw en hoe ga je te werk? 

Download illustratie

Cultuur en Ondernemen, 2014

Collectiehulpverlening: maak vooraf een plan

Collectiehulpverlening is erop gericht de schade te beperken en de museale objecten in veiligheid te brengen. Bijvoorbeeld bij brand, diefstal of wateroverlast. Een calamiteitenplan maken is teamwork, waarbij kennis, betrokkenheid en inzet van iedereen in de organisatie nodig is.

In de downloads vind je handleidingen om stap voor stap een plan te maken, een factsheet en voorbeelddocumenten om direct in te vullen. 

Download illustratie

Erfgoedhuis Zuid-Holland, 2023

Download illustratie

Erfgoed Gelderland, 2019

Download illustratie

Erfgoed Gelderland, 2019

Diefstal uit collectiebeherende instellingen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een publicatie gemaakt over diefstal uit collectiebeherende instellingen. In deze publicatie wordt in kaart gebracht welke stappen criminelen zetten om een diefstal te plegen, en welke omstandigheden een diefstal makkelijk(er) maken. Het barrièremodel somt maatregelen op die de crimineel kunnen verstoren. Het model is ontwikkeld met behulp van experts werkzaam in de museale sector.

Download illustratie

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2023

Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen je graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie waar je je bevindt vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met de dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Menu

Ga naar de inhoud