Zoek
Zoek

Begroting en projectbegroting

Structurele of incidentele kosten

Een begroting is een concreet overzicht van uitgaven die je de komende periode wilt gaan doen. Een begroting kan gaan over de hele organisatie in één jaar, of over een tijdelijk project. 

Bij elke begroting (geplande of te verwachten uitgaven) hoort een dekkingsplan waarin te zien is hoe je aan het geld komt dat je wilt uitgeven. Begroting en dekkingsplan horen bij elkaar en zijn in elk plan naast elkaar te vinden.

Bij elke begroting hoort ook een toelichting, waarin je kort en helder toelicht hoe je aan de genoemde bedragen komt. Voor projectbegrotingen is het belangrijk om offertes te hebben waarmee je kunt aantonen hoe je aan de bedragen bent gekomen. Veel fondsen vragen om deze onderliggende offertes.

Belangrijk onderscheid in begrotingen zijn de kosten van eenmalige uitgaven (investeringsbegroting) en van jaarlijkse terugkerende uitgaven.  Houd deze gescheiden.

Downloads en literatuurtips

Financien

Kamer van Koophandel-informatie

De Kamer van Koophandel is een betrouwbare bron voor meer informatie over de zakelijke kant van je organisatie.

Inzicht in resultatenrekening

Het businessmodel is een (vereenvoudigde) weergave van hoe een organisatie zijn geld verdient.  In de jaarrekening staat weergegeven wat een organisatie heeft verdiend en er staat in wat er met het geld is gedaan, hoe het is uitgegeven.

Het verschil tussen het businessmodel en de jaarrekening ligt in de bases ervan. Bij het businessmodel zijn dat functies en processen in de organisatie, in de jaarrekening zijn dat de geldstromen, ontvangen en verstuurde facturen. Als je businessmodel en jaarrekening kunt verbinden heb je geen ingewikkelde analyses nodig om een bedrijf te begrijpen.

In het artikel wordt die verbinding uitgelegd.

Menu

Ga naar de inhoud