Collectieregistratie

Van object naar data

Je krijgt een object binnen en dan. Hoe zorg je dat de objecten ook weer terug te vinden zijn? Hier komt het de collectieregistratie om de hoek. 

Om meteen in de digitale kant te duiken, ga dan naar het Spoorboekje Digitalisering.

Downloads en literatuurtips

christin-hume-mfB1B1s4sMc-unsplash

Collectieregistratie op erfgoedvrijwilliger.nl

Op de website van erfgoedvrijwilliger is een mooi filmpje te vinden over het belang, de aanpak, benodigdheden en waar je terecht kan voor meer informatie. 

Instructiefilm nummeren van museale objecten

Samenvatting Cursus Nummeren van Museale Objecten

In deze samenvatting Nummeren van Museale Objecten van Erfgoed Geldeland, die hoort bij de gelijknamige cursus, lees je hoe je objecten dient te nummeren. Een en ander is geïllustreerd om meer duidelijkheid te geven. Zie voor het nummer van collecties ook de onderstaande instructiefilm nummeren van museale objecten.

Rondje_downloadpaars

Erfgoed Gelderland, 2018

Behoefte aan beknopte informatie betreffende het nummeren van objecten, lees dan de factsheet.

Rondje_downloadpaars

Erfgoedhuis Zuid-Holland

Factsheet Fotograferen van objecten

Waar moet je rekening mee houden als je gaat fotograferen? En kan het ook met simpele middelen? Deze factsheet behandelt de basiselementen van fotograferen, wat je hiervoor nodig hebt aan materialen, en gaat stap voor stap in op het vastleggen van objecten.

Rondje_downloadpaars

Provincie Zuid-Holland, 2020

Spectrum 5.0

Hoe beheren en documenteren musea hun collecties? En hoe houden ze die informatie up-to-date? Dat doen ze met SPECTRUM. Dé handleiding voor hoe je een collectie beheert, documenteert en actualiseert. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de FARO vertaalde SPECTRUM, zodat het voor Nederland en België de relevante wet- en regelgeving bevat.

Handleiding Wikimedia voor erfgoedinstellingen

Wat is  Wikimedia en waarom is het relevant voor erfgoedinstellingen? De meeste mensen kennen Wikipedia, de encyclopedie. Op dit moment heeft Wikimedia meer dan 16 andere projecten die allemaal gericht zijn op het verspreiden van vrije kennis. Op de website van Erfgoed Gelderland vind je de uitgebreide Handleiding Wikimedia voor erfgoedinstellen.

Neem contact op met een adviseur

LCM
De consulenten van het LCM helpen je graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie waar je je bevindt vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met de dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Digitaal-erfgoed-coaches
Elke provincie heeft een digitaal-erfgoed-coach waar medewerkers van erfgoedinstellingen (vrijwilligers en betaald) terecht kunnen met hun vragen over het duurzaam digitaal toegankelijk maken van digitaal erfgoed. Neem contact op met de coach uit jou regio over de mogelijkheden.

Of zoek een leverancier

Ben je op zoek naar een bedrijf dat je kan helpen, kijk een op deze leveranciers pagina. Daar tref je betrouwbare bedrijven die gespecialiseerd zijn in musea en erfgoed.

Verder praten

Museumvereniging
Hier vind je collega’s met wie je van gedachten kunt wisselen op het gebied van registreren en documenteren. De Sectie Informatieverzorging Musea in Nederland (SIMIN) van de Nederlandse Museumvereniging is een groep collega’s. De sectie houdt zich onder andere bezig met vraagstukken rondom:
• automatisering en inzet van informatietechnologie in musea
• standaardisering en normering
• digitale duurzaamheid en digitaal erfgoed
• samenwerking tussen erfgoedinstellingen
• deskundigheidsbevordering en professionalisering in musea

Nederlandse Registrars Groep
Het doel van de NRG is het creëren van een platform voor kennis en informatie-uitwisseling tussen registrars, collectiebeheerders en andere professionals in de culturele sector in Nederland en Vlaanderen die zich bezighouden met zaken als bruikleenverkeer, verzekering en indemniteit, transport, emballage en koerieren. kijk op http://nederlandseregistrarsgroep.nl

LinkedIn
Hier vind je collega’s met wie van gedachten kunt wisselen op het gebied van LinkedIn groep Digitaliseren & archiveren. Zij bespreken de mogelijkheden en trends inzake digitaliseren en archiveren en hoe je jouw digitaal archief gebruiksvriendelijk kunt openstellen en consulteren via verschillende softwaremogelijkheden.

Gebruikersgroepen
De verschillende collectieinformatiesystemen hebben eigen gebruikersgroepen waar ontwikkelingen en tips gedeeld worden. Voor Axiell (Adlib): Netwerk Adlib en Axiell Collections. Voor Atlantis: Atlantis Gebruikersgroep. Staat jouw gebruikersgroep er nog niet tussen? Laat het weten aan een museumconsulent in de buurt. 

Menu

Ga naar de inhoud