Search
Search
Collectie&informatie

Missie, visie en beleid

Het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) is het interprovinciale samenwerkingsverband van museumadviseurs in Nederland. De advisering en ondersteuning van musea en aanverwante erfgoedorganisaties richt zich vooral op kwaliteitsverbetering, deskundigheidsbevordering en vergroting van publieksbereik. Om dit werk te kunnen uitvoeren, komen de adviseurs regelmatig bijeen om kennis te delen, te netwerken en, indien mogelijk, nieuwe projecten te ontwikkelen.

Visie 2021-2022

Het is de visie van het LCM dat musea en andere instellingen waarin erfgoed bewaard en gepresenteerd wordt van waarde zijn voor de samenleving. Dat geldt zowel voor grote als kleine instellingen. Hun maatschappelijke waarde wordt onderstreept door de vele vrijwilligers die er werkzaam zijn. Musea en verwante instellingen willen hun werk graag op verantwoorde wijze uitvoeren, ook als dat werk ten dele of geheel door vrijwilligers gedaan wordt. Dat vraagt om kwaliteitszorg en zorg voor voldoende deskundigheid. 

Het LCM vindt het belangrijk dat hiervoor adequate ondersteuning wordt geboden en dat er goede na- en bijscholingsmogelijkheden zijn voor alle mensen werkzaam in de museale sector.

Missie 2021-2022

De missie van het LCM is om musea en verwante instellingen te ondersteunen in kwaliteitsverbetering en professionalisering. In provincies waar museumadviseurs actief zijn gaat bijzondere aandacht uit naar middelgrote en kleine musea, waarin veel werk wordt verzet door vrijwilligers. Daarnaast wordt op landelijke schaal deze website gepromoot als ‘digitale museumconsulent’.

Jaarverslagen

ANBI gegevens

Download illustratie

Menu

Ga naar de inhoud