Search
Search

Goed bestuur

Meer dan werkafspraken

Het belang van goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording wordt door iedereen onderkend. Dit is niet alleen belangrijk voor beursgenoteerde bedrijven, ook binnen de museumwereld krijgt goed bestuur steeds meer aandacht. Men ziet in dat goed bestuur, adequaat toezicht en transparantie belangrijk zijn voor het maatschappelijk verantwoord functioneren van professionele organisaties.
Niet alleen de Governance Code Cultuur is belangrijk om paraat te hebben. De laatste jaren is er ook veel aandacht voor de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie.

Downloads en literatuurtips

P&O

Governance Code Cultuur

De governance code is een instrument voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. De code omvat het gehele besturingsproces: beleid, uitvoering, toezicht en verantwoording. De code helpt bestuurders en toezichthouders bewust te reflecteren op de vraag: ‘Hoe doen we het eigenlijk?’ en ‘Waarom doen we het zo?’. Het gaat er niet om of je alle regels kunt afvinken, maar of er sprake is van bewust handelen, transparantie en integriteit.

Download illustratie

De stichting zet zich in voor een beter bestuur en toezicht bij maatschappelijke organisaties. Website 2020.

Fair Practice Code

De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. De code nodigt uit tot kritische reflectie en biedt een handreiking voor hoe de sector samen tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk komt.

Steeds vaker vragen fondsen om een visie op dit onderwerp.

Download illustratie

Actuele website met informatie.

Download illustratie

Fair Practice Code 2019

Code Diversiteit en Inclusie

Het doel van deze code is dat de culturele en creatieve sector de brede diversiteit van de Nederlandse samenleving representeert. Een basisvereiste is
dat de sector gelijkwaardig toegankelijk is voor iedereen: als maker, producent, werkende en publiek. Zo wordt de sector van iedereen. Iedereen draagt
er op eigen wijze aan bij. Iedereen wordt gewaardeerd, gerespecteerd,
gehoord en voelt zich thuis in de sector. 

De code D & I gaat uit van vijf principes:
1. Je weet waar je staat ten aanzien van diversiteit en inclusie;
2. Je integreert diversiteit en inclusie in je visie;
3. Je creëert draagvlak binnen je organisatie voor het naleven van de
code;
4. Je stelt een plan van aanpak op, gericht op continue verbetering;
5. Je monitort en evalueert naleving van de code en je legt er verantwoording over af.

Steeds vaker vragen fondsen om een visie op dit onderwerp.

Statuten

In veel organisaties gaan de statuten jarenlang mee. Toch is het zinvol om ze eens per vijf jaar goed door te nemen en te kijken of ze nog voldoen aan de actuele wet- en regelgeving. 

De statuten zijn bedoeld voor een middellange- tot lange termijn. Zaken die sneller kunnen wijzigen worden vastgelegd in het reglement voor directie of voor de raad van toezicht (afhankelijk van je besturingsmodel). 

Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen je graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie waar je je bevindt vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met je dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Of zoek een leverancier

Ben je op zoek naar een bedrijf dat je kan helpen, kijk een op deze leveranciers pagina. Daar tref je betrouwbare bedrijven die gespecialiseerd zijn in musea en erfgoed.

Menu

Ga naar de inhoud