Zoek
Zoek

Communicatieplan

Met een plan meer houvast

De mogelijkheden voor het opzetten van een communicatiecampagne lijken oneindig. De opzet daarvan is niet wezenlijk veranderd: je formuleert je communicatiedoelstellingen, maakt een duidelijke keuze in doelgroepen, bepaalt je strategie. Maar nieuwe media vragen soms om een andere manier van communiceren, en bovendien is de museumwereld responsive geworden: dat betekent interactie met uw publiek, in plaats van alleen het zenden van je boodschap. En musea moeten moeten steeds vaker zelf inkomsten genereren. Een goed plan van aanpak op het vlak van PR, marketing én communicatie, is essentieel om het museum goed te vermarkten. Zo bind je meer én grotere doelgroepen aan jouw museum, heb je zicht op jouw budget, sta je achter je boodschap en kies je de beste middelen uit de marketingmix voor het beste bereik.

Downloads en literatuurtips

PR&Marketing

Moet je horen! Communicatie in musea.

In deze fraaie en handzame publicatie wordt ingegaan op de communicatie in musea, de onderwerpen die aan bod komen zijn: interne communicatie, bedrijfs- en programmacommunicatie, communicatiedoelgroepen, communicatiemiddelen, sociale media, literatuur en websites en een quickscan voor communicatiemiddelen.

Basiscursus public relations voor kleine en middelgrote musea

De Basiscursus pr is geschreven als lesstof bij de gelijknamige basiscursus van Gelders Erfgoed en Erfgoedhuis Zuid-Holland. De syllabus kan ook zonder het volgen van de basiscursus worden gebruikt als een zelfstandige studie en kennismaking met pr van musea. Echter het volgen van zo’n cursus verdient altijd de voorkeur, dan worden communicatiemiddelen geanalyseerd, zo nodig verbeterd, en bovendien gedeeld met andere cursisten, wat vaak een ruimere blik op uw eigen marketing en communicatie geeft.

Behoefte aan beknopte informatie? Check dan de factsheet PR en Communicatie.

Social Media – niet meer weg te denken

Behoefte aan een overzicht van alle Sociale Media? Ook daarover ontwikkelden we voor jullie een factsheet, met een hand-out. Check ze allebei! 

Download illustratie

Factsheet Social Media

Erfgoedhuis, 2022

Download illustratie

Net wat meer achtergrondinfo nodig over Social Media? Download dan de Handout Social Media.

Erfgoedhuis, 2022

Vloek of zegen? Marketing in de cultureel-erfgoedsector

In deze publicatie van FARO vindt u de inhoud en inzichten uit de zesdelige workshopreeks met de veelbetekenende roepnaam ‘Vloek of zegen? Marketing in de cultureel-erfgoedsector’. De volgende onderwerpen komen aan bod: missie, visie, doelstellingen en merk; marketingplan; consumentengedrag en marktonderzoek.

Checklist Communicatieplan

In deze handige checklist van Landschap Erfgoed Utrecht zie je welke onderdelen er niet in jouw communicatieplan mogen ontbreken.

Download illustratie

LANDSCHAP ERFGOED UTRECHT, 2013

Handleiding persbericht schrijven

In deze korte ‘Handleiding persbericht schrijven’, leer je snel hoe je de aandacht kunt trekken van de redactie zodat jouw persbericht meer kans maakt op plaatsing.

Format en voorbeeld persbericht

Hier vind je een goed sjabloon voor het schrijven van jouw eigen persberichten.

Download illustratie

LANDSCHAP ERFGOED UTRECHT, 2013

Museumpeil 31

Het vakblad Museumpeil 31 gaat over marktonderzoek, marktsegmentatie,  positionering, jongerenmarketing, cultuurtoerisme, blockbusters en de samenwerking met organisaties buiten de museumwereld. Laat je zich zeker niet afschrikken door de vakterminologie, maar laat je inwijden in de wondere, boeiende en vaak lucratieve wereld van museummarketing.

Download illustratie

LCM, 2009

Publicatie Alles draait om Publiek

‘Alles draait om publiek!’ van UITmarketingburo en Kosmose vormt het eindproduct van het project ‘Nieuwe Nederlanders’. De publicatie biedt een handreiking om deze nieuwe publieksgroep te bereiken. De vijf p’s van de marketingmix staan hierin beschreven: product, prijs, promotie, plaats en personeel.

Download illustratie

UITMARKETINGSBURO KOSMOSE, 2008

Cursusaanbod

Veel provinciale erfgoedhuizen en museumconsulenten geven trainingen en cursussen op diverse gebieden. Bij de contactgegevens van de provinciale museumconsulenten vind je ook het cursusaanbod per provincie. Daarnaast wijzen we je graag op de pagina Verdieping op de site erfgoedvrijwilliger.

Neem contact op met een adviseur​

De consulenten van het LCM helpen je graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie waar je je bevindt vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met je dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Of zoek een leverancier

Ben je op zoek naar een bedrijf dat je kan helpen, kijk eens op deze leveranciers pagina. Daar tref je betrouwbare bedrijven die gespecialiseerd zijn in musea en erfgoed.

Museumvereniging​

Hier vind je collega’s met wie je van gedachten kunt wisselen op het gebied van PR en Marketing. Het Museumnetwerk Marketing & Communicatie van de Museumvereniging bevordert de professionalisering van museummedewerkers op het gebied van public relations, marketing, communicatie, sponsoring, pers en publiek. De sectie tracht dit doel te bereiken door:
– Activiteiten te organiseren met actuele onderwerpen op bovenstaande werkterreinen
– Kennis en ervaring uit te wisselen op nationaal en internationaal niveau
– Een ontmoetingsplek te bieden voor haar participanten

LinkedIn​

Hier vind je professionals in museum marketing, met wie je van gedachten kunt wisselen.
LinkedIn groep Museum marketing.

Menu

Ga naar de inhoud