Zoek
Zoek

Publieksonderzoek en divers publiek

Ken je bezoekers

Wie is ‘de’ museumbezoeker eigenlijk? En bestaat ‘de’ bezoeker eigenlijk wel? Nee, die bestaat niet! Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen naar het museum komen en dat wat ze zien en beleven aansluit op hun wensen en verwachtingen is het belangrijk om veel over deze (potentiële) bezoeker te weten te komen. Dat kan door het doen van publieksonderzoek. Er zijn veel verschillende vormen van publieksonderzoek en er is altijd wel een vorm die toepasbaar is in jouw museum. Met de uitkomsten kun je aanpassingen doen, in marketing- of pr-beleid, in aanbod, bezoekersinformatie of klantvriendelijkheid. Met als resultaat dat je jouw doelgroep, hun verwachtingen en wensen beter kent, en er goed op kunt inspelen, zodat zij een nog mooiere ervaring bij hun bezoek aan jouw instelling hebben, en er vervolgens positief over zullen zijn naar anderen.

Downloads en literatuurtips

PR&Marketing

Cultuurmonitor

De cultuurmonitor is een onafhankelijke monitor van de Boekmanstichting, die vanaf 2021 jaarlijks de staat van kunst en cultuur in Nederland weergeeft. Op basis van continue dataverzameling geeft de monitor inzicht in langlopende trends en actuele vraagstukken. Om een gefundeerd cultuurdebat te stimuleren worden kwantitatieve gegevens over de cultuursector gepresenteerd in combinatie met meer kwalitatieve, thematische analyses.

In 2021 start de Boekmanstichting met de landelijke cultuurmonitor. In 2020 en tijdens het onderzoek in 2021 worden de resultaten alvast getest met gebruikers.

Statline, zelf tabellen maken

StatLine is de elektronische databank van het CBS. U kunt in StatLine zelf tabellen en grafieken samenstellen. De informatie is gratis en gemakkelijk te printen en te downloaden. Voor cijfers op het gebied van exploitatie, personeel, automatisering, bezoeken en tentoonstellingen. Het CBS heeft ook cijfers over openstelling, bezoeken en tarieven in musea. Daarnaast zijn er cijfers beschikbaar over bedrijfsopbrengsten en kosten van musea.

Museumcijfers

De Museumcijfers worden jaarlijks gepubliceerd door de Museumvereniging en zijn gratis te downloaden. In deze publicaties zijn onder meer jaarlijkse tentoonstellings- en bezoekerscijfers en demografische gegevens te vinden. De gegevens worden verzameld bij musea die aangesloten zijn bij de Museumvereniging.

Trendrapport Toerisme

In het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2016 zijn alle trends en ontwikkelingen in één publicatie verzameld. Het rapport biedt een actueel statistisch overzicht van vraag en aanbod en inzicht in voor de vrijetijdssector relevante trends en innovaties. Dit rapport is samengesteld door NRIT Media, NBTC Holland Marketing, CELTH (Centre of Expertise Leisure, Toerisme & Hospitality) en CBS.

Museumpeil 29

Door het doen van publieksonderzoek leer je jouw (potentiële) bezoekers kennen. En dat het doen van publieksonderzoek op veel verschillende manieren kan plaatsvinden, blijkt uit dit nummer van Museumpeil. Er is altijd wel een vorm die toepasbaar is in jouw museum: standaard of door je zelf op maat gemaakt, zodat je de gegevens krijgt waarmee je aan de slag kunt.

Download illustratie

LCM, 2008

Publicatie Alles draait om Publiek

Alles draait om publiek! is een publicatie van UITmarketingburo en Kosmose en vormt het eindproduct van het project Nieuwe Nederlanders. De publicatie biedt een handreiking om deze nieuwe publieksgroep te bereiken.

Download illustratie

UITMARKETINGSBURO KOSMOSE, 2008

Onzichtbare drempels

Dit onderzoek wil inzicht verwerven in de specifieke kenmerken, motivaties en meningen van museumpubliek én (nog) niet bereikt publiek, zodat behoeften, bezoekmotivaties en beeldvorming binnen het publiekspotentieel meegenomen kunnen worden in de inhoudelijke visieontwikkeling van jouw museum.

Download illustratie

LETTY RANSHUYSEN, 2005

Reader bij cursus Publieksonderzoek

Deze syllabus hoort bij de cursus publieksonderzoek en is een kennismaking met verschillende vormen van publieksonderzoek. De syllabus leer je ook hoe je de gegevens kunt interpreteren en aanbevelingen kunt doen, dus hoe je de uitkomsten van het publieksonderzoek kunt vertalen naar concrete marketing- en communicatieacties.

De man in de Kalverstraat

Deze publicatie bestaat uit twee delen. In het eerste gedeelte vind je vijf interessante interviews, waarin de praktijk wordt belicht. In het tweede, meer theoretische deel vind je een omschrijving van de acht Mentality-milieus. Deze segmentering van de Nederlanders inclusief hun belangstelling voor kunst en cultuur, kan je helpen bij het beschrijven en vinden van nieuwe publieksgroepen. Het boekwerkje wordt afgesloten met tips en aanbevelingen. Hiermee is deze publicatie ook een handig hulpmiddel dat handvatten biedt voor het vinden en bereiken van nieuwe doelgroepen.

Download illustratie

CULTUUR-ONDERNEMEN, 2011 

Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen je graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie  vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met de dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Of zoek een leverancier

Ben je op zoek naar een bedrijf dat je kan helpen, kijk eens op deze leveranciers pagina. Daar tref je betrouwbare bedrijven die gespecialiseerd zijn in musea en erfgoed.

Museumvereniging

Hier vind je collega’s met wie je van gedachten kunt wisselen op het gebied van PR en Marketing. De sectie Marketing & Communicatie van de Museumvereniging bevordert de professionalisering van museummedewerkers op het gebied van public relations, marketing, communicatie, sponsoring, pers en publiek. De sectie tracht dit doel te bereiken door:
– Activiteiten te organiseren met actuele onderwerpen op bovenstaande werkterreinen
– Kennis en ervaring uit te wisselen op nationaal en internationaal niveau
– Een ontmoetingsplek te bieden voor haar participanten.

Menu

Ga naar de inhoud