Search
Search

Educatie

Zegt het voort, inspireer de jeugd

Hoe kun je kinderen verleiden vaker naar het museum te komen? Hoe word je een museumdat met veel enthousiasme en passie kinderen weet te boeien, uit te dagen en te inspireren? Onderstaande bijdragen kunnen een handje helpen.

Downloads en literatuurtips

Publiek&Presentatie

Erfgoed Educatie in de praktijk

Deze handleiding is een praktisch handvat voor het ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardig educatief programma binnen een erfgoedinstelling. Het is bedoeld voor educatieve medewerkers en vrijwilligers die aan de slag gaan met het maken van educatief aanbod. Een stappenplan met advies en suggesties voor het uitwerken van een educatief programma vanaf het eerste idee tot de uiteindelijke uitvoering.

In vier fasen ga je aan de slag met erfgoededucatie met als eindresultaat een educatief programma dat zeer geschikt is voor groepen uit het primair onderwijs. Naast deze vier fasen staat er ook informatie in over groepsbegeleiding, promotie en aanvullend lesmateriaal.

Download illustratie

Merijn van Veen, 2015 NL

Educatie Toolkit

Museumeducatoren passen diverse didactische methodes en werkvormen toe. Rondleidingen en speurtochten kennen de meesten wel, maar er is zoveel meer! Het is handig om als educator je gereedschapskist te vullen met een breed scala aan methodieken en good practices, zodat je eruit kunt putten wanneer je ze nodig hebt.

In deze publicatie staan 18 werkvormen beschreven. Elke werkvorm is geïllustreerd met een sprekende cartoon van Studio Flip en voorzien van ‘do’s & dont’s’ en praktische voorbeelden.

De toolkit is bedoeld voor mensen met enige ervaring in de educatie. De toolkit gaat dieper in op een specifiek aspect van het werk, namelijk de keuze en toepassing van didactische methodes en werkvormen. De didactische werkvorm is maar één ingrediënt in het maakproces van educatieve programma’s. De keuze van de werkvorm hangt af van de context waarin het programma wordt ontwikkeld en moet bijdragen aan het realiseren van de vooraf gestelde doelen.

Download illustratie

Arja van Veldhuizen, 2017 NL

The publication ‘Education Toolkit, methods & techniques for museum and heritage education’ is also available in English.

Download illustratie

Arja van Veldhuizen, 2017 ENG

Rapport Een klas apart

In de huidige planperiode ligt het zwaartepunt van cultuurbeleid in het basisonderwijs. Het Rijk geeft hieraan invulling met het beleidsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit. Hierdoor zijn er meer onderzoeken ontstaan gericht op museumeducatie. Door de verscheidene onderzoeken en de focus op de samenwerking tussen scholen en musea is het aanbod van musea veranderd. Veel vaker gaat het om vraaggestuurde en lesvervangende lespakketten dan om lespakketten die louter gebaseerd zijn op de tentoonstelling of de collectie. Musea hebben dan ook vaak een zeer gevarieerd aanbod van educatieve programma’s voor het basis, het speciaal en het voortgezet onderwijs.

Desondanks loopt de aansluiting met het onderwijs niet altijd even soepel. Een van de nieuwe problemen in het basisonderwijs is het steeds groter en heterogener worden van de klas. Docenten zijn huiverig om met een klas die wat extra aandacht nodig heeft, naar het museum te gaan. Ze maken zich zorgen of de gidsen/rondleiders in musea voldoende mogelijkheden hebben om met diverse kinderen om te gaan. Deze heterogene groepen zijn dus niet alleen een uitdaging voor het onderwijs, maar ook voor de musea. Want hoe kun je als museum inspelen op de verschillende behoeften van de kinderen uit één groep? Hoe blijft het programma leuk voor de hele groep? In dit rapport lees je zes aanbevelingen, waar je op moet letten om een vruchtbaar bezoek te creëren.

Behoefte aan beknopte informatie betreffende leerlingen in je museum, lees dan de factsheet.

Kinderen en museumbezoek

Dit boek is een samenvatting van het onderzoek dat de Museumvereniging heeft laten uitvoeren om kinderen te stimuleren vaker een museum te bezoeken. Eerst worden aanleiding voor het onderzoek en onderzoeksvragen uitgelegd. Daarna volgt een inventarisatie van de verschillende initiatieven in binnen- en buitenland om museumbezoek door kinderen te stimuleren. Bij de daarop volgende onderzoeken is een onderscheid gemaakt tussen het bezoek van kinderen aan musea in schoolverband en het bezoek in gezinsverband. In het laatste hoofdstuk worden alle onderzoeken samengevat in een aantal gerubriceerde slotconclusies. Voor de lezer die snel wil weten wat de onderzoeken hebben opgeleverd geeft dit hoofdstuk een goede samenvatting.

Download illustratie

Museumvereniging, 2011

Cursusaanbod

Veel provinciale erfgoedhuizen en museumconsulenten geven trainingen en cursussen op diverse gebieden. Bij de contactgegevens van de provinciale museumconsulenten vind je ook het cursusaanbod per provincie. Daarnaast wijzen we je graag op de pagina Verdieping op de site erfgoedvrijwilliger.

Neem contact op met een adviseur

De consulenten van het LCM helpen je graag persoonlijk verder. Afhankelijk van de provincie waar je je bevind vaak zelfs op kosten van de provincie! Neem contact op met de dichtstbijzijnde consulent over de mogelijkheden.

Of zoek een leverancier

Ben je op zoek naar een bedrijf dat je kan helpen, kijk eens op deze leveranciers pagina. Daar tref je betrouwbare bedrijven die gespecialiseerd zijn in musea en erfgoed.

LinkedIn

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) ambieert een wezenlijke bijdrage te leveren aan de culturele levensloop van kinderen, jongeren en volwassenen en streeft ernaar dat zoveel mogelijk mensen een leven lang deelnemen aan kunst en cultuur. Samen met betrokken professionals wil het LKCA de kwaliteit van voorzieningen en activiteiten die ontwikkeld worden ten behoeve van ieders culturele levensloop, vergroten.

Menu

Ga naar de inhoud